Územní studie

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Územní studie v procesu pořízení

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové

Územní studie v platnosti

Územní studie Aldis

Územní studie Podzámčí (02/2018)

Územní studie Mileta

Územní studie Lokalita Roudničská (změna ÚPmHK č. 257)

Územní studie Rodinné domy Pod Vodárnou (Kluky)

Územní studie s ukončenou platností

Územní studie Podzámčí - Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty