Územně analytické podklady (2008)

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Hradec Králové jsou zpracovány s finanční spoluúčastí Evropské unie. Na projekt „Územně analytické podklady správního území Hradec Králové" byla začátkem července 2008 podána žádost o dotaci, a to v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa – Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence, oblast podpory – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Ministr pro místní rozvoj podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 11. srpna 2008. V září rada města schválila podmínky k Rozhodnutí a bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace i ze strany města. Celkové náklady činí 1,904 mil. Kč. Město získalo maximální možnou dotace, a to 1,1 mil. Kč, z čehož 935 tis. bude proplaceno z EU a 165 tis. ze státního rozpočtu. Více informací k Integrovanému operačnímu programu naleznete na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Dne 9.12.2008 byly předány dokončené Územně analytické podklady správního území Hradec Králové. Tyto podklady byly krajskému úřadu Královéhradeckého kraje předány dne 19.12.2008. Dokončené Územně analytické podklady správního území Hradec Králové jsou k dispozici v odkazech na této webové stránce, nebo na Magistátu města Hradec Králové - odboru hlavního architekta.

Dokumenty ke stažení

Mapa hranice obce s rozšířenou působností

Seznam obcí pro správní obvod ÚÚP-HK

logo_IOP_EU_MMR

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty