Územně analytické podklady

UAP.jpg - Územně analytické podklady správního území Hradce Králové - Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 citovaného zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování je pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

V souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti pořizujeme od 1.1.2007 „Územně analytické podklady správního území Hradec Králové“.

Kontakt na pracovníky pořizující ÚAP:

 • oddělení územního plánování - vedoucí Ing. Martina Rambousková (Martina.Rambouskova@mmhk_cz)
 • referent pro pořizování ÚAP - Mgr. Tomáš Slezák (Tomas.Slezak@mmhk_cz), tel: 495 707 616

Mapová aplikace „Územně analytické podklady“

slouží k vyhledávání informací o území ORP Hradec Králové. Kromě popisných vrstev a dat katastru nemovitostí obsahuje:

 • výkres hodnot území
 • výkres limitů využití území
 • výkres záměrů na provedení změn v území a
 • výkres problémů k řešení v ÚPD.

Data mají platnost k 31. 12. 2014, kdy byla provedena 3. úplná aktualizace ÚAP ORP HK.  Data budou průběžně aktualizována tak, jak jednotliví poskytovatelé údajů budou poskytovat nové údaje o území. Data jsou informativní.

Aplikace umožňuje

 • zobrazování a vypínání jednotlivých výkresů, tematických skupin i jednotlivých vrstev – jevů v území - pozor na vzájemné překrývání vrstev, zejména plošných
 • volbu průhlednosti zobrazených výkresů
 • tisk a ukládání mapových kompozic a legend jednotlivých výkresů, rastrové formáty i PDF
 • uložení a odeslání odkazu na vytvořenou mapu
 • výpis informací o konkrétním pozemku prostým kliknutím do mapy
 • natažením výřezu lze získat výpis informací o větším území
 • výpis obsahuje přímý odkaz do Nahlížení do katastru nemovitostí (ČUZK) a je možné jej uložit
 • vyhledávání adres
 • zobrazení a export souřadnic
 • výběr podkladové mapy (Základní mapa ČR, ortofotomapa a další)
 • náhledy s propojením do aplikace Google Street View

 Vstoupit do aplikace „Územně analytické podklady“  [otevře se v novém okně]

     web_app.jpg

Územně analytické podklady správního území Hradce Králové

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (2016)

3. úplná aktualizace územně analytických podkladů (2014)  

2. úplná aktualizace územně analytických podkladů (2012)  

1. úplná aktualizace územně analytických podkladů (2010)

Územně analytické podklady (2008)

 Soubory ke stažení

jpg Logo IOP+EU+MMR, (207,71 kB)

pdf Mapa ORP HK, (2,62 MB)

pdf Obce a jejich k.ú. pro správní obvod úřadu územního plánování Hradec Králové, (110,23 kB)

     

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty