Usnesení Pracovní skupiny 2 ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Usnesení ze 7. jednání Pracovní skupiny 2 ITI Hradecko-pardubické aglomerace ze dne 2. 11. 2015:

  • Usnesení PS2 ITI 7/1: PS 2: Životní prostředí doporučuje/nedoporučuje Řídícímu výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace schválit Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Výsledek hlasování: schváleno

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty