Usnesení Pracovní skupiny 1 ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Usnesení z 8. jednání Pracovní skupiny 1 ITI Hradecko-pardubické aglomerace ze dne 3. 11. 2015:

  • Usnesení PS1 ITI 8/1: PS 1: Atraktivní environmentálně příznivá doprava doporučuje/nedoporučuje Řídícímu výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace schválit Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Výsledek hlasování: schváleno

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty