Úsek správy nebytových prostor

Formuláře - nebytové prostory (prozatím žádné nejsou, žádá se volnou formou)

Vyberte si činnost, která Vás zajímá:

jméno telefon e-mail
Informace o probíhajících výběrových řízeních a o bytových prostorech poskytují:

Hynková Hana, Ing.

495 707 571 hana.hynkova@mmhk_cz
Čechová Iva, Ing. 495 707 574 iva.cechova@mmhk_cz

Pracovní náplň jednotlivých pracovníků

Rozsah činnosti

 • na základě rozhodnutí orgánů města zabezpečuje nakládání s majetkem města – nebytové prostory a prostory v areálu letiště Hradec Králové;
 • realizuje výběrová řízení na pronájem nebytových prostor a prostor v areálu letiště Hradec Králové, ve vlastnictví města, dle schválených pravidel v  orgánech města a zabezpečuje veškerou agendu s tím související;
 • organizuje veřejné otevírání obálek k výběrovým řízením na pronájem nebytových prostor a prostor v areálu letiště Hradec Králové;
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města – výběrová řízení,  úpravy nájemného,  stavební úpravy a investice do nebytových prostor a prostor v areálu letiště Hradec Králové - rozšíření předmětu podnikání,  změny  z fyzické na právnickou osobu aj.
 • zabezpečuje agendu pronájmu nebytových prostor a prostor v areálu letiště Hradec Králové a v souladu s rozhodnutím města a závaznými předpisy;
 • připravuje podklady pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory ve spolupráci se Správou nemovitostí Hradec Králové, p. o. a uzavírá nájemní smlouvy na prostory v areálu letiště Hradec Králové;
 • zabezpečuje evidenci nájemních smluv na  pronájem nebytových prostor a prostor v areálu letiště Hradec Králové;
 • jménem města vypovídá uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory a prostory v areálu letiště Hradec Králové;
 • připravuje podklady k žalobám na vyklizení nebytových prostor po skončení nájmu, připravuje podklady k žalobám o určení neplatnosti výpovědi z nájmu podaným proti městu;
 • dává souhlas k uzavření podnájemních smluv na nebytové prostory a prostory v areálu letiště Hradec Králové a vede evidenci těchto smluv;
 • uzavírá dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého z titulu neuhrazeného nájemného za užívání nebytových prostor, pokud lhůta splatnosti dluhu nepřesáhne 18 měsíců, při přesahu 18 měsíců dává podklad ke schválení do orgánů města;
 • vyřizuje a eviduje smlouvy o výpůjčkách na nebytové prostory a prostory v areálu letiště Hradec Králové;
 • vede evidenci krátkodobých akcí v prostoru areálu letiště Hradec Králové;
 • zpracovává podklady pro jednání orgánů města ke schválení krátkodobých akcí  areálu letiště Hradec Králové včetně uzavírání nájemních smluv mimo letovou část;

Pravidla pro prodej nebytových prostor

Řídí se těmito schválenýmy pravidly.

Pravidla pro pronájmy

Další zásady pro pronájem nebytových prostor se řídí směrnicí Rady města Hradec Králové č. 6/2008 - předmětný výňatek směrnice č. 6/2008.

Standardní výběrová řízení

Aktuálně volné nebytové prostory jsou po dobu nejméně 15-ti dnů zveřejněny na úřední desce magistrátu města.  Po zobrazení stránky úřední deska zvolte v levém sloupci podle původce a zvolíte položku odbor správy majetku města.

Výběrová řízení bez časového omezení

 • Výběrové řízení č. 1/2011/OM2

Předmět pronájmu :

nebytové prostory - výkladce velké, střední, malé, zábradlí čelo, zábradlí na šikmých plochách v podchodu na tř. Karla IV., vhodné pro reklamní a inzertní činnost.

Níže uvedené ceny jsou minimální, za jeden měsíc a  bez PDH. K uvedené částce bude připočítána 20% DPH.

 • 3 ks výkladce velké o rozměru 1,75 m x 2,65 m - 3000,- Kč/měsíc
 • 13 ks výkladce střední o rozměru 1,75 m x 2,30 m - 2600,- Kč/měsíc
 • 10 ks výkladce malé o rozměru 1,75 m x 1,85 m - 2100,- Kč/měsíc
 • 2 ks zábradlí čelo/ks o rozměru 4,70 m x 1,00 m - 3000,- Kč/měsíc
 • 45 ks zábradlí/m2 o rozměru 1,00 m x 0,80 m - 500,- Kč/měsíc

Přehled o volných reklamních plochách je k dispozici na provozovně 12, Správy nemovitostí Hradec Králové, p.o., ul. Kydlinovská 1521, tel. kontakt 495 774 151, která rovněž umožní, po dohodě, prohlídku nabízených nebytových prostor.

Přikládáme podrobnější údaje a ilustrativní foto k VŘ č. 1/2011/OM2.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty