Úsek správy bytů

Zde se dozvíte více informací souvisejících s problematikou pronájmu bytů a prodeje bytů/domů ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, včetně startovacích bytů určených pro žadatele na začátku jejich ekonomické kariéry. Jakékoliv Vaše dotazy jsou připraveny zodpovědět níže uvedené pracovnice.

Vyberte si téma, které Vás zajímá:

jméno telefon e-mail
Informace o probíhajících výběrových řízeních a o bytových prostorech poskytují:
Stránská Silvie 495 707 734 silvie.stranska@mmhk_cz
Mgr. Šobová Radka 495 707 573

radka.sobova@mmhk_cz

Pracovní náplň jednotlivých pracovníků

Rozsah činnosti

 • na základě rozhodnutí orgánů města zabezpečuje nakládání s majetkem města;
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města;
 • zabezpečuje agendu pronájmu bytového fondu a v souladu s rozhodnutím volených orgánů a závaznými předpisy realizuje smluvní nájemní vztahy;
 • ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečuje uzavírání a změny nájemních smluv na byty v domech zvláštního určení HARMONIE I. a II., v domech s pečovatelskou službou a na bezbariérové byty;
 • realizuje výběrová řízení na pronájem bytů ve vlastnictví města;
 • vede správu bytových domů ve spoluvlastnictví města a Hradeckého bytového družstva Hvězda, včetně uzavírání nájemních vztahů;
 • vede agendu startovacího bydlení, včetně uzavírání nájemních smluv a smluv o kauci;
 • jménem města vypovídá uzavřené nájemní smlouvy a připravuje podklady k žalobám na vyklizení bytu po skončení nájmu, připravuje podklady k žalobám o určení neplatnosti výpovědi z nájmu podaným proti městu;
 • dává souhlas k podnájmu bytu;
 • na základě zmocnění zastupitelstvem města uzavírá kupní smlouvy, smlouvy o budoucích kupních smlouvách a podává návrhy na vklad práv nabytých smlouvou do katastru nemovitosti;
 • zabezpečuje vyklizení ubytovacích jednotek a soudní vyklizení bytů;
 • vyřizuje dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého z titulu neuhrazeného nájemného za užívání bytu, včetně přípravy projednání v orgánech města;
 • zabezpečuje agendu Státního integračního programu.

Prodej domů a bytů v majetku města

Volné byty v majetku města jsou prodávány výběrovým řízením. Vypsaná výběrová řízení jsou vždy zveřejněny na úřední desce.

Prodej bytů/domů stávajícím nájemcům probíhá vždy v návaznosti na základě rozhodnutí zastupitelstva města. S nájemci, kterých se tato rozhodnutí týkají, město vstupuje v jednání.

Pronájmy uvolněných městských bytů

Uvolněné městské byty jsou pronajímány vždy na základě aktuálně zveřejněného výběrového řízení. Jedná se o:

 1. byty ve starší zástavbě.
 2. byty pro rodiny s dětmi.
 3. startovací byty.

Startovací bydlení

Další výběrové řízení na startovací byty bude vypsáno v závislosti na jejich uvolňování pravděpodobně v druhé polovině roku 2018.

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

(např. nájemní právo, nájemné, přechod nájmu, společný nájem, nájem za trvání manželství, nájem po zániku manželství, apod.) jsou upraveny novým občanským zákoníkem.  Konkrétní dotazy, včetně poskytnutí potřebných formulářů v případě potřeby, poskytnou výše uvedené pracovnice.

Výběrová řízení

 • .Aktuální výběrové řízení naleznete ZDE

Upozornění: Kompletní aktuální seznam naleznete na stánkách elektronické úřední desky v kategorii Prodej, pronájem nebo v tištěné podobě na vývěskách nacházejících se u vchodu do hlavní budovy sídla magistrátu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty