První úplná aktualizace územně analytických podkladů (2010)

Hradec Králové V souladu s §28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořídil odbor hlavního architekta, magistrátu města Hradec Králové, jakožto úřad územního plánování a pořizovatel územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností Hradec Králové (dále jen ÚAP HK), 1. úplnou aktualizaci ÚAP HK.

A - Textová část, (427,83 kB)

B - Karty jevů

C - Rozdělení ORP HK na sektory pro potřeby RURÚ, (344,11 kB)

D - Výkres limitů využití území

E - Výkres hodnot území, (25,32 MB)

F - Výkres záměrů na provedení změn v území, (34,11 MB)

G - Tabulky SWOT

H - Kartogram vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

I - Problémy k řešení v ÚPD, (248,86 kB)

J - Výkres problémů k řešení v ÚPD, (26,75 MB)

 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty