Průzkumy - analýzy - studie

Město Hradec Králové pravidelně sleduje a vyhodnocuje tzv. ukazatele kvality života. Tyto ukazatele lze chápat jako jakýsi protipól kvantitativních ekonomických ukazatelů. Zkoumání kvality života je zaměřeno jak na oblast sociální, kulturní, životního prostředí, tak  oblast sportu a rekreace nebo školství.

K hodnocení kvality života v Hradci Králové využíváme Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje, což je projekt Evropské komise, ke kterému se město přihlásilo v roce 2003. Společně s dalšími ukazateli a průzkumy realizovanými odborem strategie a rozvojových projektů města dávají přehled o naplňování potřeb občanů města a také o jejich subjektivním vnímání kvality života v Hradci Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty