Úhrady za poskytování informací

Magistrát města je v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informace žadateli a nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše této úhrady se řídí následujícím sazebníkem:

  

  1. Náklady na pořízení kopií

 a)    v papírové podobě

Černobílé kopírování + tisk

A4

A3

jednostranné

oboustranné

jednostranné

oboustranné

2,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

4,00 Kč

Barevné kopírování + tisk

A4

A3

jednostranné

oboustranné

jednostranné

oboustranné

12,00 Kč

23,00 Kč

23,00 Kč

45,00 Kč

 

v případě jiných formátů bude úhrada stanovena dle

individuální kalkulace

 b)    v elektronické podobě (skenování)

 

1 strana

1,00 Kč

 

  1. Náklady na opatření technických nosičů dat

 

Nosič dat

cena

CD-R, DVD-R

12,00 Kč

 

  1. Náklady na odeslání informací žadateli

 

Náklady na poštovní služby

listovní zásilky

dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

balíkové zásilky

dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

 

  1. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 

V případě, že se jedná o informaci, kde je nutné mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zaplatí žadatel 150,00 Kč za každou započatou hodinu práce každého zaměstnance, podílejícího se na vyhledání informace.

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50­,- Kč, je informace poskytnuta zdarma.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty