Účastníci komunitního plánování

V této podkapitole je nastíněno, kdo se procesu komunitního plánování v Hradci Králové účastní, a také jak je možné se do tohoto procesu zapojit.

Proces komunitního plánování předpokládá spolupráci těchto základních subjektů:

  • Zadavatel: město Hradec Králové je odpovědno za zajištění služeb a je garantem realizace výstupu komunitního plánování. Podpora ze strany města a jejich politických reprezentantů je základní podmínkou pro jeho uskutečňování.
  • Uživatelé služeb: ti, kteří aktivně služby využívají, příp. zájemci o službu, lidé v nepříznivé, tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni zvládat svými silami. Právě jejich pohled je v celém plánování nepostradatelný, neboť v optimálním případě by měla nabídka sociálních služeb odpovídat jejich potřebám.
  • Poskytovatelé služeb: ti, kdo služby poskytují, a to bez ohledu na zřizovatele. Jsou odborníky pro jednotlivé cílové skupiny, znají stávající poptávku i předpokládaný vývoj v určité oblasti.

V případě, že máte zájem se zúčastnit procesu komunitního plánování v Hradci Králové, pak se podívejte do kapitoly "TERMÍNY SCHŮZEK", vyberte si dle svého zájmu, které schůzky či schůzek se chcete zúčastnit a kontaktujte koordinátora komunitního plánování na tel.: 495 707 339 nebo e-mailu: barbora.pospisilova@mmhk_cz. V případě, že Vás tento proces zaujme natolik, že byste se rádi stali členem některé pracovní skupiny či skupin, pak opět pro více informací kontaktujte koordinátora komunitního plánování na výše uvedených kontaktech.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty