Tržnice S.K. Neumanna

(pozemky č. 2178 a 2179, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky, pitná voda
Kapacita: 30 prodejních míst o velikosti 2 x 2 m
Doba prodeje: celoroční

Léto Pondělí - Pátek 6:00 - 18:00 hod.
  Sobota 6:00 - 13:00 hod.
Zima Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 hod.
  Sobota 7:00 - 13:00 hod.

 

Správce: Ing. Them Nguyen, IČO 70175535, sídlem Podvinný mlýn 2348/28, 190 00 Praha - Libeň, který prostřednictvím odpovědné osoby přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment: ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva, textil, obuv a průmyslové zboží.

Zásobování: Je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu. Při nakládání a vykládání zboží nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

V současné době je tržnice mimo provoz a není zde uskutečňován prodej zboží.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty