Tržiště u nákupního střediska Hvězda

(pozemek č. 367/50, k.ú. Třebeš, ulice Štefánikova, v blízkosti vchodu do prodejny Kubík)

Vybavení: nádoby na odpadky
Kapacita: 8 míst, 3 x 3 m (72 m2)
Doba prodeje: celoroční

Léto Pondělí - Pátek 6:00 - 19:00 hod.
  Sobota 6:00 - 13:00 hod.
Zima Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 hod.
  Sobota 7:00 - 13:00 hod.

Provozovatel:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Detašované pracoviště Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové, Střelecká 824,  Hradec Králové, vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa (Hana Filipová, tel. 495 707 532, Bc. Radka Kateřina Tošovská, tel. 495 707 533). O povolení je možné požádat v době Po-Čt 8-10 hod.

Povolený sortiment:
Ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), textil a drobné výrobky z proutí a dřeva.

Poplatek: 30 Kč/m2/den

Zásobování: Je nutné respektovat obecné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky a nařízení města Hradec Králové a místní úpravu silničního provozu. Při nakládání a vykládání zboží nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

Tržnice HvězdaTržnice Hvězda

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty