Tržnice a tržiště na území města Hradec Králové

Dne 1.1.2014 nabylo účinnosti Nařízení č. 7/2013 města Hradec Králové o tržním řádu (tržní řád) .

Uvedené nařízení bylo dále doplněno a změněno:

- s účinností od 2.4.2014 Nařízením č. 2/2014 města Hradec Králové,
- s účinností od 11.2.2015 Nařízením č. 1/2015 města Hradec Králové,
- s účinností od 8.12.2016 Nařízením č. 6/2016 města Hradec Králové.

 

Tržním řádem je zakázán podomní prodej a to na území celého města Hradec Králové. 
 
V územním obvodu města Hradec Králové jsou vymezeny tyto tržnice a tržiště:

 • městská tržnice na náměstí 28. října
  (Pražské Předměstí, náměstí 28. října, v prostoru mezi ČSOB a.s. a Českou pojišťovnou a.s.)
 • tržnice S. K. Neumanna
  (Pražské Předměstí, ulice S.K. Neumanna) - provozování tržnice povoleno tržním řádem do 31.12.2017, avšak na základě rozhodnutí provozovatele je v současné době mimo provoz
 • tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě
  (Moravské Předměstí, ulice Štefánikova)
 • tržiště u nákupního střediska Pod Strání na vyhrazeném místě
  (Třebeš, ulice Milady Horákové)
 • tržiště u nákupního střediska Jiřina ve Farářství na vyhrazeném místě
  (Pražské Předměstí, ulice Jungmannova)

Správcem městské tržnice na náměstí 28. října jsou Technické služby Hradec Králové. Správce prostřednictvím odpovědné osoby přiděluje prodejní místa a vybírá příslušný poplatek a to přímo na tržnici.

Na tržnici v ulici S. K. Neumanna lze prodávat příslušný sortiment zboží po uhrazení poplatku správci tržiště přímo na místě.

Na ostatních tržištích (Hvězda, Pod Strání, Jiřina), která jsou bez správce, lze prodávat pouze po předchozím udělení povolení k prodeji a zaplacení poplatku na Živnostenském úřadě, sídlícím ve Střelecké 824, Hradec Králové (pracovnice Hana Filipová, tel. 495 707 532, e-mail: hana.filipova@mmhk_cz, Bc. Radka Kateřina Tošovská, tel. 495 707 533, e-mail: radka-katerina.tosovska@mmhk_cz . O povolení je možné požádat v době Po-Čt 8-10 hod.

Pokud potřebujete získat další podrobnější informace o jednotlivých tržních místech v Hradci Králové, zvolte související stránku (konkrétní tržnici/tržiště) v horní části této stránky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty