Značka na nosné zařízení

Základní informace k vydání tabulky registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu. Blíže viz žádost: Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (např. nosič jízdních kol)

 

Praktická upozornění:

Pořizovat si tabulku s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol) není povinné  - stále platí dosavadní možnost umístit na nosič kol zadní tabulku registrační značky z vozidla, ke kterému je nosič kol namontován. Pořízení tabulky registrační značky k umístění na nosič kol je pouze komfortnější uživatelskou možností místo přehazování zadní tabulky registrační značky z vozidla na nosič kol a zpět. Na vozidle není možné používat nehomologované plastové či jiné napodobeniny tabulky registrační značky, nabízené některými prodejci nosičů kol.

 

Tabulka registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu je tzv. „třetí“ tabulkou registrační značky k silničnímu vozidlu, ke kterému byla vydána - tudíž nosné zařízení opatřené touto tabulkou je možno používat pouze k tomu silničnímu vozidlu, ke kterému byla tabulka vydána - tedy k vozidlu se stejnou registrační značkou. Není možné použít nosné zařízení s připevněnou tabulkou registrační značky z vozidla, ke kterému byla značka vydána, na jiné vozidlo se zcela jinou registrační značkou. Např. při zapůjčení nosného zařízení opatřeného „třetí“ tabulkou značky z jednoho vozidla a jeho použití na zcela jiném vozidle je nutno „třetí“ tabulku demontovat a na nosné zařízení umístit zadní tabulku registrační značky z vozidla, na kterém je nosné zařízení v dané chvíli použito, ev. je možno i použít „třetí“ tabulku registrační značky, pokud byla k tomuto jinému vozidlu tato tabulka také vydána.

 

Při ztrátě či podobné situaci (odcizení, zničení bez zachování tabulky), kdy není možné přidělenou tabulku „třetí“ registrační značky fyzicky odevzdat místně příslušnému úřadu, nelze vydat duplikát této tabulky.

 

Při poškození přidělené tabulky s „třetí“ registrační značkou, kdy je možno poškozenou značku odevzdat místně příslušnému úřadu, lze požádat o vydání nové tabulky (duplikátu) se stejnou registrační značkou; k žádosti přiloží žadatel poškozenou tabulku s registrační značkou.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty