Taxislužba

 Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 3/ 2011 o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území statutárního města Hradec Králové. 

Informace pro uchazeče o vykonání zkoušky z místopisu

  • Přihlášku ke zkoušce z místopisu lze podat na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové.
  • Lhůta pro podání přihlášky ke zkoušce je stanovena 30 dní před vyhlášeným termínem konání zkoušky. Podatel bude následně písemně pozván k vykonání zkoušky.
  • Zkoušky z místopisu začínají vždy v 08:00 hodin.

Průběh zkoušky z místopisu

  • Zkouška se skládá ze dvou částí, z části písemné a části ústní.
  • Část písemná se provádí zkušebním testem, generovaným výpočetní technikou a složeným z náhodně vybraných otázek.
  • Úspěšné vykonání písemné části zkoušky je podmínkou pro absolvování ústní části zkoušky.
  • Ústní část zkoušky je zaměřena na právní předpisy upravující taxislužbu (především v souvislosti s označením a vybavením vozidla TAXI, ovládáním taxametru a náležitostmi dokladu o přepravě), dále na znalost místopisu města Hradce Králové se zaměřením na ubytovací kapacity, významné turistické, kulturní a historické cíle.
  • Pokud žadatel u zkoušky neuspěje, může si podat přihlášku na zkoušku v některém z následných termínů.   

N O V É ! Termíny zkoušek z místopisu na rok 2018: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.

      

Upozornění: V roce 2018 končí průkazy řidiče taxislužby vydané v roce 2013!

 
Další formuláře platné od 5/2013:

doc.pngŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby

doc.pngŽádost o zapsání / vyřazení vozidla do (z) evidence taxislužby

Prezentace použitá při školení řidičů a dopravců taxislužby dne 29. 4. 2013:

ppt.pngPrezentace novely taxislužby od 5/2013

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty