Subjekty prevence

Subjekty vstupující do prevence kriminality v Hradci Králové

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové – ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie
 • Fakultní nemocnice – Léčebna návykových nemocí Nechanice
 • Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
 • Středisko výchovné péče „NÁVRAT“
 • Zdravotní ústav – Centrum veřejného zdraví – drogy, HIV/AIDS
 • Zdravotní ústav – Centrum hygienických laboratoří – HIV/AIDS, drogy
 • Pedagogicko-psychologická poradna – výukové a výchovné problémy
 • Mozaika - školské poradenské pracoviště
 • Život Hradec Králové – „Senior telefon“ – psychosociální krize
 • Občanské sdružení Laxus – kontaktní, ambulantní,terénní program
 • Občanské sdružení Salinger – preventivní programy, „Triangl“
 • Nízkoprahové centrum pro děti a mládež - poradenství, všestranná pomoc, volný čas
 • Komunitní centrum Amaro Phurd na Pražské ulici a Komunitní centrum ZIP - poradenství a volný čas pro etnické skupiny
 • Občanské poradenské středisko – pomoc neziskovým organizacím
 • PROSTOR PRO - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klídek a Klubík
 • Oblastní charita HK – Azylový dům pro muže (Dům matky Terezy)
 • Oblastní charita HK – Azylový dům pro matky s dětmi
 • Oblastní charita HK – Poradna pro lidi v tísni
 • Oblastní charita HK – Intervenční centrum
 • NOMIA - pomoc obětem trestných činů, násilí, katastrof, DKC
 • Biskupství Královéhradecké - Centrum pro rodinu
 • Host Home-Start ČR - dobrovolnický program a terénní práce v režimu SPOD v ohrožených rodinách s malými dětmi
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové – pomoc azylantům
 • SION - Nová generace
 • "Projekt otevřené školní hřiště"- při základních školách v HK
 • Sportovní, kulturní, turistické, technické kroužky při školách
 • Městský dům dětí a mládeže – 130 programových nabídek
 • Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby – 106 oddílů, klubů, sekcí
 • Klub českých skautů – volný čas, morálněvolní výchova
 • YMCA - místní sdružení HK – volný čas, poradenství ve studiu
 • Kulturní, přírodovědné, technické, turistické, sběratelské a jiné kluby, zájmové organizace, sekce, kroužky

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty