Strategický plán rozvoje města Hradce Králové

Správně odhadnout budoucí vývoj, být připraven na všechna rizika a využít příležitosti, které nám budoucnost přinese je úkolem každého manažera, který se snaží o zajištění dlouhodobé prosperity jakékoliv organizace. Prostředí, ve kterém se město nachází, bývá často nestabilní jak z ekonomického, tak politického hlediska. Tato situace si vynucuje rychlejší a radikálnější rozhodnutí, která mají často značný vliv na budoucí vývoj města. Jedním z nástrojů řízení, který se snaží město připravit na budoucí období, je strategické plánování . V následujících odkazech se můžete detailně seznámit s výsledky strategického plánování v Hradci Králové a se samotným průběhem zpracování Strategického plánu rozvoje města.

Další odkazy vztahující se ke strategickému plánu:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty