Statistika, činnost Živnostenského úřadu

Statistické údaje za rok 2017 v porovnání s předchozími roky.

Statistika Živnostenského úřadu za období 2006-2017 obsahuje sledované údaje:

 • počet podnikatelů s platným živnostenským oprávněním,
 • počet podnikatelů bez platného živnostenského oprávnění,
 • počet podnikatelů, jejichž všechna oprávnění jsou sankčně pozastavena nebo přerušena na vlastní žádost,
 • celkový počet živnostenských oprávnění,
 • počet aktivních živnostenských oprávnění.

Statistika oddělení živnostenských oprávnění za období 2003-2017 obsahuje sledované údaje:

 • nově vzniklá živnostenská oprávnění (1.1. - 31.12. příslušného roku),
 • počet nových podnikatelů,
 • změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (v žádosti o koncesi) nebo změny vyvolané změnou zákona,
 • počet vydaných výpisů ze živnostenského rejstříku na žádost, opisů, (duplikátů), osvědčení,
 • počet oznámení podnikatelů o přerušení provozování živnosti,
 • počet rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatele.

Statistika oddělení kontroly za období 2003-2017 obsahuje sledované údaje:

 • počet provedených kontrol a místních šetření,
 • počet uložených blokových pokut,
 • uložené pokuty v blokovém řízení,
 • počet správních řízení,
 • počet pokut uložených ve správních řízeních,
 • pokuty ve správních řízeních v Kč,
 • sankční pozastavení a zrušení živn. oprávnění,
 • počet projednaných podnětů a stížností,
 • kontrolní akce s Českou obchodní inspekcí, cizineckou policií, celní správou a ostatními orgány,
 • počet rozhodnutí k prodeji na tržních místech,
 • vybrané poplatky za tržní místa v Kč.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty