Správní poplatky

Výše správních poplatků je určována dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Pokud žadatel uplatňuje v zákonem stanovených případech osvobození od správního poplatku, protože je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, musí být k žádosti doložen originál platného průkazu ZTP nebo ZTP/P (to i v případě, že je tento žadatel zastupován zmocněncem). přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu za značku

Registr řidičů:

vydání řidičského průkazu

200,- Kč
vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 700,- Kč
vydání nového řidičského průkazu z důvodu změny - např. příjmení 200,- Kč
vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění 200,- Kč
vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 200,- Kč
vydání paměťové karty do digitálních tachografů 700,- Kč
výpis z evidenční karty nebo bodového hodnocení  řidiče

15,- Kč + 5,- Kč / další stránka

Povinná výměna řidičského průkazu podle současného znění zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 134 - Výměna dosavadních řidičských průkazů) není zpoplatněna, pokud však není zjištěna jiná změna např. v minulosti nenahlášená změna příjmení.

     

Agenda zkušebních komisařů:

zkouška z odborné způsobilosti

700,- Kč
opakovaná zkouška z praktické jízdy 400,- Kč
opakovaná zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidel 200,- Kč
opakovaná zkouška předpisů o provozu na pozemní komunikaci 100,- Kč
vydání registrace k provozování autoškoly 2000,- Kč
změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1000,- Kč
schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1000,- Kč
Registr vozidel:

schválení tech. způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovozeného vozidla (bez homologace ES)

2000,- Kč

schválení tech. způsobilosti jednotlivě dovozeného vozidla (s homologací ES)

1500,- Kč

schválení technické způsobilosti po přestavbě, nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného technického celku a nebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1000,- Kč

přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu za značku 200,- Kč
zápis do registru motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
zápis do registru motocykl do 50ccm 300,- Kč
zápis do registru motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
zápis do registru přípojné vozidlo do 750 kg včetně 500,- Kč

zápis do registru  přípojné vozidlo nad 750 kg

700,- Kč

vydání tabulky registrační značky na přání za každou tabulku

5000,- Kč

rezervace nové registrační značky na přání (max. na dobu 6 měsíců od podání žádosti)

500,- Kč

vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto vozidlu přidělenou, např. nosič jízdních kol nebo při poškození již vydané tabulky (poškozená musí být vrácena) - za každou tabulku

600,- Kč

rezervace registrační značky na přání (již vydané – max. na dobu 3 měsíce) při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla  s přidělenou registrační značkou na přání, při zániku takového silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

300,- Kč
vyřazení vozidla z provozu 200,- Kč
vydání tabulky registrační značky za každou tabulku 200,- Kč
vydání tabulky zvláštní (manipulační) registrační značky za každou tabulku 500,- Kč
vystavení duplikátu TP nebo ORV 100,- Kč
hromadné přestavby schválené MD ČR 50,- Kč
zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel za každou změnu 50,- Kč
poplatek na podporu sběru a využití autovraků při neplnění emisní úrovně 10000,- Kč
poplatek na podporu sběru a využití autovraků při plnění EURO 1 5000,- Kč
poplatek na podporu sběru a využití autovraků při plnění EURO 2 3000,- Kč
poplatek na podporu sběru a využití autovraků při plnění EURO 3, EURO 4 0,- Kč
zápis o historické původnosti vozidla do TP a RSV (§ 79c zákona) 50,- Kč
TP - technický průkaz (velký TP), ORV - osvědčení o registraci vozidla  (malý TP)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty