Správní poplatky

Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony se mimo jiné novelizuje i Sazebník správních poplatků v položkách č. 17 – 20, který je přílohou zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Je třeba upozornit na skutečnost, že poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné nejpozději před provedením úkonu. Poplatek musí být zaplacen ke konkrétnímu úkonu, který bude skutečně proveden. Z tohoto důvodu nedoporučujeme správní poplatky platit automaticky již při podání žádosti.
 
Zákona č. 634/2004Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 75 kB) (o správních poplatcích)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty