Ochrana spotřebitele

Důležité odkazy na portály věnující se spotřebitelům, rady a pomoc při nákupu zboží nebo poskytnutí služby, návody k řešení spotřebitelských sporů.

Spotřebitelský ombudsman

S cílem pomoci občanům, zejména seniorům domoci se svých spotřebitelských práv, vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu projekt s názvem spotřebitelský ombudsman. Kontaktní místa spotřebitelského ombudsmana jsou zřízena při stávající síti obecních živnostenských úřadů, na které se mohou občané bezplatně obracet s žádostí o radu a pomoc při řešení spotřebitelských problémů vyplývajících z uzavřených kupních smluv na předváděcích akcích.

Pracovníci živnostenského úřadu pomohou spotřebiteli s kontaktováním spotřebitelských organizací a poraden, které následně budou spotřebiteli bezplatně pomáhat při řešení spotřebitelského problému.

Spolek spotřebitelů TEST vydal pro spotřebitele informační příručku s názvem „Jak nespadnout do pasti“, ve které získáte informace o tom, jak se vyhnout a případně bránit praktikám prodejců zboží na předváděcích akcích. Současně byla zpracována i příručka "Omyly českých spotřebitelů", která je zaměřena na problémy zákazníků při uzavírání smluv, nakupování, omyly okolo záruk a reklamací. Další publikace "Spotřebitelská práva v novém" pojednává o právech spotřebitelů po 1.1.2014, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (návody jak nově reklamovat zboží a služby, vady zboží, nevýhodné dohody, nákupy mimo provozovny, zájezd, dodatečné platby, smlouvy o dílo, ad.).Všechny příručky si můžete bezplatně stáhnout:

pdf.pngJak nespadnout do pasti

pdf.pngOmyly českých spotřebitelů

pdf.pngSpotřebitelská práva v novém

Bližší informace o projektu spotřebitelský ombudsman lze nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde je rovněž k dispozici průběžně aktualizovaný seznam spotřebitelských organizací a poraden:

http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/

Na Živnostenském úřadě Magistrátu města Hradec Králové vykonává agendu spotřebitelského ombudsmana p. Otakar Jirků, tel. +420 495 707 530, e-mail: otakar.jirku@mmhk_cz . 

Chcete najít živnostníka a nevíte, kde ho hledat? Potřebujete si ověřit, zda má pro vykonávanou činnost příslušné živnostenské oprávnění?

Zkuste nahlédnout do Registru živnostenského podnikání. V tomto rejstříku naleznete všechny fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona. Další rejstříky a přehledy jsou k dispozici na stránce Registry, portály.

Jedete na dovolenou? Chcete si ověřit, zda Vámi vybraná cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku?

Není nic jednoduššího než nahlédnout do seznamu cestovních kanceláří pojištěných proti úpadku. Odkaz je směrován na web Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz). Pokud cestovní kancelář v seznamech neobjevíte, doporučujeme trvat na tom, aby se Vám zástupce cestovní kanceláře prokázal listinou ověřující uzavření pojištění proti úpadku. Pokud neuspějete, vyberte si raději zájezd u jiného podnikatele.

Koupili jste si na dovolené výrobek nebo objednali službu s kterou nejste spokojeni?

Nabízíme Vám návod jak reklamovat zboží koupené v Evropské Unii. Tento leták vytvořený Ministerstvem průmyslu a obchodu popisuje postup, jakým způsobem lze reklamovat zboží či služby zakoupené v zemích EU, Norsku a na Islandu.

Nejste spokojeni se způsobem vyřízení reklamace zakoupeného výrobku či služby v České republice?

Základní zásady reklamačního řízení jsou specifikovány na stránkách České obchodní inspekce. Upozorňujeme, že o reklamaci rozhoduje prodávající a pokud spotřebitel nesouhlasí se způsobem, jakým byla jeho reklamace vyřízena, má možnost řešit spor občanskoprávní cestou u příslušného soudu, popř. mimosoudně v případě, jestliže na toto řešení přistoupí prodávající (další informace níže). Česká obchodní inspekce a živnostenské úřady jako veřejnoprávní orgány nejsou oprávněni do těchto vztahů vstupovat. Tyto instituce tak nemohou přinutit prodávajícího (poskytovatele služby), aby výsledek reklamace změnil, nemají oprávnění, aby podnikatele v těchto případech jakkoli sankcionovali. Lze doporučit zákazníkovi, aby si vyhledal příslušného soudního znalce a ještě před soudním řízením se pokusil o smírné řešení spotřebitelského sporu a jako důkazní materiál použil posudek znalce.

Zajímají Vás další důležité informace spojené s ochranou spotřebitele?

Pak doporučujeme navštívit stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, zvláště pak stránky zaměřené na ochranu spotřebitele http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele. Z nich vybíráme tato zajímavá témata:

Spotřebitelská práva v novém

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty