Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje (ECI)

Společné evropské indikátory (European Common Indicators) představují sadu agregovaných hodnot z  nejrůznějších oblastí života obyvatel města. Jde o sadu mezinárodně použitelných ukazatelů, které byly vytvořeny za účelem sledování kvality urbanizovaného prostředí na místní úrovni. Jedná se o sebehodnotící nástroj nejčastěji využívaný samosprávnými a dalšími veřejnými institucemi. Sada deseti společných evropských indikátorů vznikla na základě potřeby identifikovat a měřit dopady městských aktivit na rozvoj měst a kvalitu života jejich obyvatel. Hlavním výstupem procesu hodnocení na základě těchto indikátoru je zjištění údajů o udržitelnosti rozvoje na komunitní úrovni. Společné evropské indikátory tak slouží jako strategický nástroj monitoringu na lokální i regionální úrovni a jako podklad pro opatření v oblasti udržitelného rozvoje. Díky jednotné metodologii jsou výsledky srovnatelné v mezinárodním měřítku.

Tyto indikátory jsou rozděleny do dvou skupin, a to na indikátory základní a doplňkové.

Základní indikátory Doplňkové indikátory
A1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím B6 - Cesty dětí do škol a zpět
A2 - Místní příspěvek ke globálním klimatickým změnám B7 - Udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání
A3 - Mobilita a místní přeprava cestujících B8 -Zatížení životního prostředí hlukem
A4 - Dostupnost veřejných prostranství a služeb B9 - Udržitelné využívání půdy
A5 - Kvalita místního ovzduší B10 - Výrobky propagující udržitelnost

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty