Naplňování cílů Strategického plánu rozvoje města

Hlavním záměrem každého strategického plánu je naplnění jeho strategických cílů .

Akční plán

Aktivity vedoucí k naplnění strategických cílů jsou obsaženy v Akčním plánu, který je zpracováván vždy na kratší období, než je strategický plán. V současné době plní funkci akčního plánu program IPRM - Integrovaný plán rozvoje města. Více o způsobu zpracování tohoto plánu naleznete na stárnce Realizované a plánované projekty města.

Hodnocení realizace Strategického plánu rozvoje města

Do Strategického plánu rozvoje města jsou rovněž začleněny ukazatele, pomocí kterých se provádí hodnocení postupu naplňování strategických cílů a vize města. Ukazatele jsou katualizovány průběžně. Seznam ukazatelů včetně jejich hodnot a přiřazení k jednotlivým strategickým cílům je k dispozici na webové stránce Jak se žije v Hradci Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty