Soutěž - Ideový návrh územního plánu Hradce Králové

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele. Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanistického návrhu územního plánu statutárního města Hradce Králové dle soutěžních podmínek a zadání soutěže.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

proběhla 22. 9. 2010 - 22. 10. 2010 v levém křídle budovy magistrátu

Výstava - leták

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyhlášení výsledků soutěže

Ve dnech 16. a 17. června 2010 se konalo hodnotící zasedání soutěžní poroty urbanistické soutěže „Ideový návrh Územního plánu Hradec Králové“. Porota rozhodla o následujícím udělení cen a odměn:

Ceny:

1.místo -          cena:  2,900.000,- Kč            -           soutěžní návrh č. 10

2.místo -          cena:  1,740.000,- Kč            -           soutěžní návrh č. 9

3.místo -          cena:  1,160.000,- Kč            -           soutěžní návrh č. 18

Odměny:

odměna 600.000,- Kč            -           soutěžní návrh č. 6

odměna 500.000,- Kč            -           soutěžní návrh č. 4

Autorem/y soutěžního návrhu číslo 10 je/jsou

Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Hradec Králové a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Praha

Autorem/y soutěžního návrhu číslo 9 je/jsou

Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Hradec Králové + Ing. arch. Maxmilian Vlček, Ing. Tomáš Koblasa, RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Zdeněk Pilař, Ing. Pavel Šandera

Autorem/y soutěžního návrhu číslo 18 je/jsou

MOBA studio s r.o., Praha – Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Ander Barron, Gema Santatiariá Harcká, Zuzana Kuldová

Autorem/y soutěžního návrhu číslo 6 je/jsou

CASUA spol. s r.o., Praha – Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Tomáš Havrda, Ing. arch. Pavel Tušl, Ing. Jan Socha, Ing. Petr Čiviš, Ing. Vladimír Plachý, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. arch. Petr Sova, Pavel Abrahám

Autorem/y soutěžního návrhu číslo 4 je/jsou

Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., Praha – Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Jana Školníková, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing., arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. Akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Sylva Matějková, MgA. Jakub Filip Novák, Ing. Jan Špilar

Kompletní protokol o průběhu soutěže včetně příloh je uveden v příloze.

Výsledky soutěže projednala  Rada města Hradec Králové na svém  mimořádném zasedání konaném dne 23.6.2010 a usnesením č. RM/2010/931 výsledky soutěže schválila. O průběhu a výsledcích soutěže bylo informováno také Zastupitelstvo města Hradec Králové na zasedání konaném dne 23.6.2010, které v dané věci přijalo usnesení č. ZM/2010/2129.

Protokol o výsledku soutěže

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zadání soutěže

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme všechny soutěžící, že podklady k nahlédnutí budou z technických důvodů k dispozici pouze do pátku 21. 5. 2010 do 12 hod.

Odkaz na stránku otázek, odpovědí a doplňujících informací / Questions, answers and additional informations (FAQ) page link:

DOTAZY A ODPOVĚDI / FAQ

Odkaz na stránku veřejných zakázek města:

19. Soutěž - Ideový návrh Územního plánu Hradec Králové

Zpět na informace o novém územním plánu:

Nový územní plán Hradce Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty