Sociologické průzkumy

Sociologické průzkumy v Hradci Králové - sociologický průzkum vnímání pocitu ohrožení občanů města         -   Rok 2008

Ve dnech 17. - 24.ledna 2008 byl proveden SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM  *.ppt(9.932 kB) na téma "Vnímání pocitu ohrožení obyvateli města Hradce Králové". Průzkum provedla agentura AUGUR Consulting s.r.o. a zúčastnili se ho 674 respondenti prostřednictvím dotazníku, který jim předali školení tazatelé. Otázky se týkaly pocitu bezpečí či ohrožení občanů města, jejich zkušeností s kriminalitou, rizikových míst ve městě, postojů k práci policistů a strážníků, postojů k městskému kamerovému systému a angažovanosti občanů v oblasti předcházení společensky nežádoucím jevům.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo:

  • Spokojenost občanů s Policií ČR

Polovina respondentů (48,5 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s prací policistů Okresního ředitelství Policie ČR Hradec Králové. Jedna čtvrtina (25,1 %) je naprosto nebo spíše nespokojena.

  • Postoj občanů ke kamerovému systému

Sedm z deseti respondentů (68,9 %) se domnívá, že kamerový monitorovací systém sehrává určitě nebo spíše významnou roli v prevenci kriminality. Jedna pětina respondentů (20,2 %) uvedla, že podle jejich názoru je kamerový monitorovací systém k ničemu nebo není jeho role v prevenci kriminality významná.

  • Povědomí občanů o organizacích, které působí v oblasti prevence kriminality

Dvě pětiny respondentů (42,2 %) uvedly, že o práci organizací, jako jsou nízkoprahové kluby, komunitní centra, poradny pro osoby v tísni apod., již slyšely a 12,8 % dotázaných ví i o jejich činnosti a jejich umístění.

  • Opatření pro zvýšení bezpečnosti

Téměř dvě pětiny respondentů (37,6 %) by zvýšily počet policistů v ulicích a pěší hlídky policie, jako opatření ke zlepšení bezpečnosti obyvatel. Jedna pětina respondentů (20,8 %) by kladla důraz na okrajové části města a na nebezpečná místa.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty