Oblast sociálních služeb

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje každoročně výběrové řízení na poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec Králové fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty v oblasti sociálních služeb realizované v daném roce.

Cílem v oblasti sociálních služeb je podpora rozvoje a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, zejména pro seniory, osoby zdravotně postižené, pro rodiny, děti a mládež, pro osoby ve složitých životních situacích.

Podmínky výběrového dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu města je poskytována na základě žádosti na předepsaném formuláři, se všemi požadovanými přílohami a v příslušném termínu. Projekt musí být realizován v daném roce. Na každý projekt se podává samostatná žádost.

Dotace poskytnuté v roce 2011

Dotace poskytnuté v roce 2012

Dotace poskytnuté v roce 2013

Dotace poskytnuté v roce 2014

Dotace poskytnuté v roce 2015

Dotace poskytnuté v roce 2016 

Dotace poskytnuté v roce 2017

Dotace poskytnuté v roce 2018

Kontakt:

Iva Oščiatková, tel.: 495 707 333, mail: Iva.Osciatkova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty