Služby pro rodiny s dětmi a mládež

Zde naleznete přehled sociálních a souvisejích služeb pro rodiny s dětmi a mládež. Výčet služeb nemusí být úplný, některé služby mohou být uvedeny i v přehledu služeb primárně určených pro jinou cílovou skupinu, nebo mohou být uvedeny opakovaně ve více skupinách.  

RODINY S DĚTMI SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ETNIKA, OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI

Poskytovatelé jsou řazeni abecedně, registrované sociální služby jsou zvýrazněny písmem i barvou pole, u každého poskytovatele je uveden typ služby, telefon, web stránky a mapa. Umístěním kurzoru na název služby se objeví adresa, umístění kurzoru na název služby / typologii služby dojde k zobrazení krátkého popisu služby.

Nerozumíte-li pojmům z typologie služeb, můžete nahlédnout do zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb.  

 

organizace typologie služby telefon web stránky mapa
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. - Manželská a rodinná poradna odborné sociální poradenství

495 265 015

607 248 533

web kde
Dětské centrum Veská neposkytuje registrované sociální služby 466 934 001 web kde
Dětský denní rehabilitační stacionář neposkytuje registrované sociální služby

495 406 538

495 406 177

web kde
Dětský diagnostický ústav a středisko výchové péče neposkytuje registrované sociální služby 495 211 809 web kde
Dětský domov a školní jídelna  neposkytuje registrované sociální služby  495 441 213 web kde
Domeček HK, o.s. - Mateřské centrum Domeček  neposkytuje registrované sociální služby  604 717 935 web kde
Dům dětí a mládeže neposkytuje registrované sociální služby 495 514 531 web kde
Dům dětí a mládeže Nová generace  neposkytuje registrované sociální služby 

495 263 623

774 725 709

web kde
Jesle Orlická neposkytuje registrované sociální služby 495 511 739 web kde
Knihovna města Hradec Králové neposkytuje registrované sociální služby 495 514 521 web kde
Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska, o.s. neposkytuje registrované sociální služby

495 512 901

775 989 270

web kde

Magistrát města Hradec Králové - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

neposkytuje registrované sociální služby 495 707 382 web kde
Mateřské centrum Žirafa neposkytuje registrované sociální služby 605 453 632 web kde
NOMIA, z.ú. odborné sociální poradenství, krizová pomoc

495 262 214

606 824 104

web kde
Občanské poradenské středisko, o.p.s. odborné sociální poradenství 734 734 818 web kde
Oblastní charita Hradec Králové - Domov pro matky s dětmi azylové domy

495 221 810

777 737 611

web kde
Oblastní spolek Českého červeného kříže

osobní asistence

495 516 127 web kde
Pedagogicko psychologická poradna neposkytuje registrované sociální služby 495 265 423   kde
Pracoviště ošetřovatelské péče - Hana Pekárková neposkytuje registrované sociální služby

736 490 761

web kde
PROSTOR PRO, o.s. - NZDM Klídek, Klubík nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

736 633 622

495 262 202

web kde
PROSTOR PRO, o.s. - Preventivní programy Spirála   neposkytuje registrované sociální služby

731 650 999

495 262 202

web kde
PROSTOR PRO, o.s. - Rodinné centrum Pohoda  neposkytuje registrované sociální služby

731 650 999

495 262 202

web kde
Salinger, o.s. - Centrum přátelské rodině Budulínek neposkytuje registrované sociální služby

776 242 385

495 221 038

web kde
Salinger, o.s. - NZDM Modrý pomeranč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

495 453 101

777 041 030

web

kde

kde

Salinger, o.s. - Stopa čápa sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

495 260 021

773 800 292

web kde
Salinger, o.s. - Triangl sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

495 426 224

774 807 011

web kde
Salinger, o.s. - ZIP  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

774 807 052

web kde
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - Dětské centrum neposkytuje registrované sociální služby 499 622 280 web  kde
Sion - Mateřské centrum Hopík  neposkytuje registrované sociální služby 

777 154217 

web  kde
Sion - Nová generace  neposkytuje registrované sociální služby 

495 263623 

web  kde
Středisko výchovné péče Návrat neposkytuje registrované sociální služby

495 541 374

495 221 590

web kde
Školské poradenské pracoviště Mozaika  neposkytuje registrované sociální služby 

606 613 455

495 407 156

web kde
YMCA Hradec Králové - Nízkoprahové centrum  neposkytuje registrované sociální služby

495 513 412

777 059 622

web kde
YMCA Hradec Králové - Informační centrum pro mládež  neposkytuje registrované sociální služby

495 513 010

web kde
YMCA Hradec Králové - polodenní dětské centrum Medvídek  neposkytuje registrované sociální služby 

728 514 248

web kde
Základní škola a Mateřská škola Prointepo s r.o. neposkytuje registrované sociální služby

495 538 989

777 127 239

web kde

 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty