Služby pro příslušníky etnik a pro osoby v obtížné životní situaci

Zde naleznete přehled sociálních a souvisejích služeb pro příslušníky národnostních a etnických menšin a pro osoby v obtížné životní situaci. Výčet služeb nemusí být úplný, některé služby mohou být uvedeny i v přehledu služeb primárně určených pro jinou cílovou skupinu, nebo mohou být uvedeny opakovaně ve více skupinách.

RODINY S DĚTMI SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ETNIKA, OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI

Poskytovatelé jsou řazeni abecedně, registrované sociální služby jsou zvýrazněny písmem i barvou pole, u každého poskytovatele je uveden typ služby, telefon, web stránky a mapa. Umístěním kurzoru na název služby se objeví adresa, umístění kurzoru na název služby / typologii služby dojde k zobrazení krátkého popisu služby.  

Nerozumíte-li pojmům z typologie služeb, můžete nahlédnout do zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb.

organizace

typologie služby telefon web stránky mapa
Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, základní škola, školní jídelna neposkytuje registrované sociální služby 495 211 809  

kde

Diecézní katolická charita Hradec Králové  - Poradna pro cizince a uprchlíky

odborné sociální poradenství

495 063 135

495 063 137

web kde

Fakultní nemocnice Hradec Králové -  Ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie

neposkytuje registrované sociální služby

495 832 221

495 833 232

web  kde
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje neposkytuje registrované sociální služby 974 521 111 web kde
Krajský úřad Královéhradeckého kraje neposkytuje registrované sociální služby 495 817 111 web kde

Laxus, z.ú. - Ambulantní centrum Hradec Králové 

služby následné péče
odborné sociální poradenství

495 515 907

777 033 618

web kde

Laxus, z.ú. - Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje

terénní programy 

776 626 309

 

web kde

Laxus, z.ú. - K centrum 

kontaktní centra

495 513 977

web  kde 

Magistrát města Hradec Králové - oddělení koncepcí a sociální péče

neposkytuje registrované sociální služby 495 707 335 web kde
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové neposkytuje registrované sociální služby 495 514 814 web kde

Městská policie Hradec Králové - oddělení prevence

neposkytuje registrované sociální služby

495 707 935

731 131 013

web kde

NOMIA, z.ú. - Dětské krizové centrum

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

495 262 214

606 824 104

web  kde 
NOMIA, z.ú. - Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti odborné sociální poradenství   495 262 214

606 824 104

web  kde
Občanské poradenské středisko, o.p.s.  odborné sociální poradenství 734 734 818 web kde
Občanské sdružení Romodrom - Romodrom pro regiony 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

terénní programy 

731 281 922

web  kde 

Oblastní charita Hradec Králové - Domov pro matky s dětmi

azylové domy

495 221 810

777 737 610

web kde

Oblastní charita Hradec Králové - Dům Matky Terezy

azylové domy

nízkoprahová denní centra

noclehárny

sociální rehabilitace

495 218 934

777 736 011

web

kde

Oblastní charita Hradec Králové - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

odborné sociální poradenství

495 530 033

774 591 383

web

kde
Oblastní charita Hradec Králové - Poradna pro lidi v tísni  odborné sociální poradenství

495 591 382

777 737 612

web kde

Oblastní charita Hradec Králové - sociální šatník

neposkytuje registrované sociální služby 774 728 645 web kde

Péče o duševní zdraví, o.s. 

služby následné péče

sociální rehabilitace

495 580 368

773 915 742

web kde
Probační a mediační služba neposkytuje registrované sociální služby 495 518 846 web kde
Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje neposkytuje registrované sociální služby 495 264 183  

kde

Salinger, z.s. - Komunitní centrum Amaro Phurd sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

777 807 051

web  kde 
Salinger, z.s. - Triangl sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

495 426 224

774 807 011

web  kde 
Salinger, z.s. - Komunintí centrum ZIP  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

774 807 052

web  kde 
Úřad práce v Hradci Králové neposkytuje registrované sociální služby 950 116 399 web kde

Vazební věznice Hradec Králové

neposkytuje registrované sociální služby 495 758 111 web kde

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty