Služby pro lidi se zdravotním postižením

Zde naleznete přehled sociálních a souvisejích služeb pro lidi se zdravotním postižením. Výčet služeb nemusí být úplný, některé služby mohou být uvedeny i v přehledu služeb primárně určených pro jinou cílovou skupinu, nebo mohou být uvedeny opakovaně ve více skupinách.

RODINY S DĚTMI SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ETNIKA, OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI

Poskytovatelé jsou řazeni abecedně, registrované sociální služby jsou zvýrazněny písmem i barvou pole, u každého poskytovatele je uveden typ služby, telefon, web stránky a mapa. Umístěním kurzoru na název služby se objeví adresa, umístění kurzoru na název služby / typologii služby dojde k zobrazení krátkého popisu služby.

Nerozumíte-li pojmům z typologie služeb, můžete nahlédnout do zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb.

organizace

typologie služby telefon          webové stránky mapa
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. odborné sociální poradenství 495 538 867 web kde
sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené
Český klub nedoslýchavých HELP odborné sociální poradenství 495 407 487 web kde
sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené
Dětský denní rehabilitační stacionář neposkytuje registrované sociální služby

495 406 177

495 406 538

web kde
DOSIO, o.p.s.  (dopravní služby) neposkytuje registrované sociální služby

491 020 020

776 702 800

web kde
Fakultní nemocnice Hradec Králové - oddělení sociální péče neposkytuje registrované sociální služby

495 831 269

495 831 111

web kde
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

odborné sociální poradenství

raná péče

251 510 744 web kde
HEWER, o.s. - Středisko osobní asistence v Královéhradeckém kraji  osobní asistence  736 505 553 web  kde
KŘESADLO HK - centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. sociální rehabilitace 777009637  web kde
LORM - společnost pro hluchoslepé odborné sociální poradenství 774 760 328 web kde
tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
Magistrát města Hradec Králové - odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení koncepcí a sociální péče neposkytuje registrované sociální služby 495 707 322 web kde
Mamma Help neposkytuje registrované sociální služby

495 221 947

739 732 887

web kde
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. neposkytuje registrované sociální služby 495 535 955 web kde
Mateřská škola,Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové neposkytuje registrované sociální služby 495 514 814 web kde
Občanské poradenské středisko, o.p.s. odborné sociální poradenství 734 734 818 web kde
Občanské sdružení rodičů při speciálních školách neposkytuje registrované sociální služby 602 583 170 web kde
Oblastní charita Hradec Králové - Středisko rané péče Sluníčko raná péče

495 260 732

777 721 642

web kde
Oblastní charita Červený Kostelec - Domov sv.Josefa

domovy pro osoby se zdravotním postižením

chráněné bydlení

odlehčovací služby

odborné sociální poradenství

499 682 500

491 610 600 

web kde
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové - DaMPi dům chráněného bydlení

osobní asistence

chráněné bydlení

495 516 127 web kde
Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové neposkytuje registrované sociální služby 495 076 111   kde 
Péče o duševní zdraví 

služby následné péče

sociální rehabilitace 

495 580 368

773 915 742 

web  kde
Roska Hradec Králové - regionální organizace Unie Rosky v ČR neposkytuje registrované sociální služby 495 516 014 web kde
SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.  odlehčovací služby 495 523 414 web kde
Sjednocená organizace a nevidomých slabozrakých ČR neposkytuje registrované sociální služby 731 030 555 web kde
SKOK do života, o.p.s. sociální rehabilitace 724 461 105 web

kde

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole Hradec Králové neposkytuje registrované sociální služby 495 514 681 web kde
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní organizace SPMP HK neposkytuje registrované sociální služby 776 110 519 web  
Středisko pro ranou péči Liberec - o.p.s. raná péče

485 109 564

web kde
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 neposkytuje registrované sociální služby

495 272 398

web kde
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. odborné sociální poradenství

495 533 138

773 592 326

web kde
tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. odborné sociální poradenství

495 523 729

739 578 880

web kde
průvodcovské a předčitatelské služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené
sociální rehabilitace
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 495 273 636 web kde
Univerzita Hradec Králové - Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin  neposkytuje registrované sociální služby  493 331 388  web  kde
Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené osobní asistence

495 535 955

495 582 237

495 534 541

web kde
denní stacionáře

kde

kde

kde

kde

chráněné bydlení 495 530 548

kde

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. osobní asistence

495 538 989

777 127 239

web kde
Základní škola logopedická neposkytuje registrované sociální služby

495 272 394

602 776 422

web kde

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty