Seznam pracovníků odboru

Odbor životního prostředí

Celé jméno Funkce Telefon Email
Bártíková Jana asistentka 495707641
Černá Ivana referent - životní prostředí (ZPF) 495707658
Exnerová Veronika Bc. referent - admínistrativa 495707653
Netopilová Jiřina Ing. referent - ochrana životního prostředí 495707644
Šedivá Iva Ing. vedoucí odboru 495707640

Oddělení vodního hospodářství

Celé jméno Funkce Telefon Email
Hujer Liboš referent - vodoprávní úřad 495707650
Nechvílová Martina referent - vodoprávní úřad 495707643
Peterková Andrea Ing. referent - vodoprávní úřad 495707652
Potůčková Kateřina Ing. referent - vodoprávní úřad 495707645
Prášková Jitka Ing. referent - vodoprávní úřad 495707648
Rucker Miloslav referent - vodoprávní úřad 495707647
Tluka Ladislav referent - vodoprávní úřad 495707649
Zumr Petr Bc. vedoucí oddělení 495707651

Oddělení ochrany životního prostředí

Celé jméno Funkce Telefon Email
Červinková Martina Ing. Bc. referent - ochrana životního prostředí (ZPF) 495707663
Hlavatý Rudolf referent - ochrana životního prostředí (myslivost, lesy) 495707670
Huková Radka referent - ochrana životního prostředí (odpady) 495707659
Ludvíková Kateřina Ing. DiS. referent - ochrana životního prostředí 495707664
Marková Adriena referent - ochrana životního prostředí (příroda a krajina) 495707667
Marková Olga Ing. referent - ochrana životního prostředí (odpady) 495707657
Paráček Petr referent - ochrana životního prostředí (ovzduší) 495707660
Rak Libor Ing. vedoucí oddělení 495707655
Sedláková Kovalíčková Veronika Bc. referent - ochrana životního prostředí (myslivost, lesy, rybářství) 495707668
Weinzetlová Kateřina Mgr. referent - ochrana životního prostředí 495707666

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty