Seznam pracovníků odboru

Odbor správy majetku města

Celé jméno Funkce Telefon Email
Brokeš Milan Ing. vedoucí odboru 495707560
Müllerová Daniela referent - majetková správa
interní evidence majetku
495707575
Šabíková Martina Bc. referent - administativa 495707561
Vondroušová Jana referent - bytová správa (FRB, SFRB) 495707733

Oddělení hospodaření a evidence majetku města

Celé jméno Funkce Telefon Email
Čepicová Veronika DiS. referent - majetková správa
k.ú. Sv. Dvory, Třebeš, Roudnička
495707566
Čistecká Petra DiS. referent - majetková správa
k.ú. Věkoše, Piletice, Pouchov, Rusek
495707567
Kosinová Jana referent - majetková správa
výběrová řízení na pronájem bytů, startovcí bydlení, pronájmy
495707563
Povejšilová Lenka referent - majetková správa 495707565
Renčínová Jitka referent - majetková správa
k.ú. Hradec Králové, Slatina
495707568
Slavík Jan Bc. vedoucí oddělení. 495707570
Stehlíková Kristýna referent - majetková správa 495707562
Stránská Silvie referent - majetková správa
prodeje bytů, výběrová řízení na pronájem bytů
495707734
Struhová Hana Ing. referent - majetková správa
k.ú. Nový Hradec Králové, Kluky, Kukleny
495707569
Středová Ladislava referent - majetková správa
pronájmy pozemků
495707731
Svobodová Lenka referent - majetková správa
k.ú. Sl. Předměstí, Plácky, Plotiště
495707732
Šobová Radka Mgr. referent - majetková správa 495707573

Oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků

Celé jméno Funkce Telefon Email
Čechová Iva Ing. referent - majetková správa 495707574
Dyntar Marko technický koordinátor - majetková správa 495707736
Gondová Karolina Mgr. technický koordinátor - majetková správa 495707579
Hartmanová Lucie Ing. vedoucí oddělení 495707737
Hynková Hana Ing. referent - majetková správa
správa nebytových prostor
495707571
Kardášová Edita DiS. referent - majetková správa (zábory) 495707564
Pešl Michal referent - majetková správa (zábory)
zvláštní užívání komunikací, užívání veřejného prostranství
495707576
Petrová Hana referent - majetková správa (organizace)
komunikace s KMS a s organizacemi zřízených městem - TSHK, SNHK, DPmHK, THHK
495707276
Šťastná Jiřina ~
Voňka Roman referent - majetková správa (zábory) 495707577
Voříšek Petr Ing. referent - majetková správa, GIS 495707580
Zbirovská Michaela referent - majetková správa (zábory)
zvláštní užívání komunikací, užívání veřejného prostranství, parkování ZTP
495707572

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty