Kulturní památky

Kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen "ústřední seznam" nebo "ÚSKP ČR").

Ústřední seznam vede odborná organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav (dále jen NPÚ).


Informativní seznam nemovitých kulturních památek (viz NPÚ). Informce z ÚSKP ČR podává Národní památkový ústav.


Povinnosti vlastníka kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je na základě § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

(viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči)


Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty