Služby pro seniory

Zde naleznete přehled sociálních a souvisejích služeb pro lidi v seniorském věku. Výčet služeb nemusí být úplný, některé služby mohou být uvedeny i v přehledu služeb primárně určených pro jinou cílovou skupinu, nebo mohou být uvedeny opakovaně ve více skupinách.

RODINY S DĚTMI SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ ETNIKA, OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI

Poskytovatelé jsou řazeni abecedně, registrované sociální služby jsou zvýrazněny písmem i barvou pole, u každého poskytovatele je uveden typ služby, telefon, web stránky a mapa. Umístěním kurzoru na název služby se objeví adresa, umístění kurzoru na název služby / typologii služby dojde k zobrazení krátkého popisu služby.

Nerozumíte-li pojmům z typologie služeb, můžete nahlédnout do zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

organizace

typologie služby telefon web stránky mapa
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje

odborné sociální poradenství

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

495 538 867 web kde
Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. - Denní stacionář denní stacionáře

495 272 242

495 272 123

web

kde

kde

Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. - Pečovatelská služba pečovatelské služby

kde

Clementia, o.p.s. pečovatelské služby

495 510 200

777 724 540

web kde
Diecézní centrum pro seniory  neposkytuje registrované sociální služby

495 063 661

737 215 328

web  kde 
Domácí péče MAVEA (ošetřovatelská služba)  neposkytuje registrované sociální služby 

603 309 016 

web kde
Domov důchodců Černožice  

domovy pro seniory

domovy se zvláštním režimem 

495 705 211

495 705 221

web kde
Domov důchodců Hradec Králové

domovy pro seniory

domovy se zvláštním režimem

495 405 311

495 405 211

web kde
Domov důchodců Humburky

domovy pro seniory

domovy se zvláštním režimem

495 490 339

web kde
Domov důchodců Zdislava (Třebechovice pod Orebem) 

domovy pro seniory 

495 592 261

web  kde 
Domov v Podzámčí (Chlumec nad Cidlinou)

domovy pro seniory

domovy se zvláštním režimem 

odlehčovací služby

chráněné bydlení

495 484 521

495 485 104

web  kde 
DOSIO, o.p.s. (dopravní služby)  neposkytuje registrované sociální služby 

491 020 020

776 702 800

web kde
Fakultní nemocnice Hradec Králové - oddělení sociální péče neposkytuje registrované sociální služby

495 832 169

495 831 111

web kde
Home Care Services & Supplies (ošetřovatelská služba) neposkytuje registrované sociální služby 

495 522 282

777 724 507 

web kde
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením 

odborné sociální poradenství 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

495 533 138

773 592 326

web  kde 
Jídelna důchodců neposkytuje registrované sociální služby 495 513 092 web kde
Kluby důchodců (Nerudova 823, HK 2 + Třída Edvarda Beneše 1747, HK 12) neposkytuje registrované sociální služby 495 707 326  

kde

kde

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor sociáních věcí a zdravotnictví neposkytuje registrované sociální služby 495 817 111 web kde
Léčebna pro dlouhodobě nemocné neposkytuje registrované sociální služby 495 070 211 web kde

Magistrát města Hradec Králové - oddělení koncepcí a sociální péče

neposkytuje registrované sociální služby 495 707 322 web kde
Občanské poradenské středisko, o.p.s. odborné sociální poradenství 734 734 818 web kde
Oblastní charita Hradec Králové - Domácí hospicová péče  neposkytuje registrované sociální služby

495 530 188

775 420 977

web kde
Oblastní charita Hradec Králové - Domácí zdravotní péče neposkytuje registrované sociální služby

495 530 188

777 736 014

web kde
Oblastní charita Hradec Králové - Charitní pečovatelská služba pečovatelské služby

495 515 372

777 736 013

web kde
Oblastní charita Hradec Králové - Poradna pro lidi v tísni odborné sociální poradenství 

495 591 382

777 737 612

web kde
Oblastní charita Hradec Králové - Půjčovna kompenzačních pomůcek neposkytuje registrované sociální služby 

495 530 188

773 244 523

web kde
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové - Půjčovna kompenzačních pomůcek neposkytuje registrované sociální služby 495 516 127 web kde
Pracoviště ošetřovatelské péče, agentura domácí zdravotní péče   neposkytuje registrované sociální služby

495 533 537

739 451 217 

web kde
Rada seniorů ČR, o.s. - regionální pracoviště Hradec Králové - poradna pro seniory odborné sociální poradenství 495 521 048 web kde
SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. odlehčovací služby 495 523 414 web kde
Svaz důchodců ČR - Městská organizace Hradec Králové neposkytuje registrované sociální služby 702 098 600 web  kde
Život Hradec Králové, o.s. pečovatelské služby

495 514 344

733 322 992

web

kde
tísňová péče

495 514 346

495 261 648

733 322 830

web

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty