Rozpočet města

Kalkulačka

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 19.12.2017 schválilo návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet města na rok 2018 je sestaven s hodnotou celkových příjmů ve výši 1,926 mld. Kč a celkových výdajů v hodnotě 2,001 mld. Kč. Ze vzájemného posouzení vychází záporná roční bilance rozpočtu, jedná se tedy o schodkový rozpočet s výší schodku 74,5 mil. Kč. 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022

Rozpočtová opatření  

Návrh rozpočtu města na rok 2018 ( v tis. Kč)
Příjmy 1   926 566,0
Daňové příjmy 1   559 028,1
Nedaňové příjmy 201   802,9
Kapitálové příjmy 20   000,0
Přijaté transfery 145   735,0
Výdaje 2 001 102,6
Běžné výdaje 1   769 504,0
Kapitálové výdaje 185   652,8
Rezervy 45   945,8
Saldo (Příjmy - Výdaje) -74 536,6
   
Financování 74 536,6
Přijaté úvěry, půjčky 90   000,0
Splátky úvěrů, půjček -46   500,0
Použití volných prostředků z minulých let 25   233,6
Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 5   803,0

Soubory ke stažení:

Rozpočty

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty