Reference Framework for Sustainable Cities

Referenční rámec pro udržitelná evropská města (dále jen RFSC) výsledkem realizace mezinárodního projektu, do kterého jsme se na začátku roku 2011 přihlásili. Město Hradec Králové se přihlásilo přes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vypsalo výběrové řízení na účast v projektu pro česká města. Zájemců bylo kolem 40 a Hradec Králové byl vybrán společně s Brnem a Litoměřicemi.

RFSC je webová aplikace, která by měla městům a dalším subjektům zabývajícím se regionálním rozvojem napomáhat při implementaci základních principů a myšlenek udržitelného rozvoje do praxe.

Je to jakási databáze, do které města vloží svá data (základních informací o městě, profilu města, informací o strategii nebo projektu) a výsledkem je výstup, který pomáhá při definování udržitelné strategie nebo projektu. Vedle této základní funkce pak referenční rámec nabízí další funkce, zejména možnost sdílet data s ostatními městy, sledovat vývoj ostatních měst dle nejrůznějších kritérií či sledovat vlastní pokroky.

Nástroj není samospasitelný, neboť existuje mnoho rozdílných přístupů při definování strategie a je nutno nalézt optimální způsob, jak systém RFSC implementovat právě do procesu tvorby strategie.

Více informací lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR zde.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty