Renesance

V době po husitských válkách, kdy město Hradec Králové bylo značně poškozeno a vylidněno, dochází za vlády Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Jagellonského k novému rozvoji a vzniká řada měšťanských domů (r.1509 měl Hradec Králové 205 domů v hradbách a 576 na předměstích). Především 2.polovina 16.stol. je charakteristická velkorysou přestavbou města v novém renesančním slohu. Zásluhu na tom měl hradecký primas Martin Cejp, který v čele města stál více než 30 let. Hradec Králové se tak opět mohl zařadit mezi nejbohatší česká města. Přesto, že většinu domů z tohoto období překryly další jejich slohové přestavby a stavební úpravy, lze leckde spatřit některé renesanční prvky jako jsou na fasádách štíty, římsy, portály, okna, sgrafito, v interiérech renesanční klenby.

 Nejvýznamnější dochovanou památkou renesance v Hradci Králové je Bílá věž, zvonice, která zároveň sloužila jako strážní a požární věž a která byla vystavěna v letech 1574-1589.Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty