Registry, portály

Na této stránce je možné vyhledat ekonomické subjekty v ČR. Zvolte Vámi požadovaný registr:

Upozorňujeme, že všechny údaje vedené v těchto registrech mají pouze informativní charakter. Žádosti o úřední výpisy ze živnostenského rejstříku zasílejte na adresu: Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Poplatek za vydání výpisu nebo písemné informace z úředních spisů, rejstříků, záznamů či evidencí činí 20,- Kč za každou i započatou stránku.

Dále podnikatelům doporučujeme:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty