Registrované partnerství

Doklady potřebné k prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Svobodní:  

 Rozvedení, ovdovělí:   

  • viz jako svobodní
  • rozsudek o rozvodu manželství s razítkem o nabytí právní moci, úmrtní list zemřelého manžela nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • zaniklo-li partnerství rozsudek soudu s razítkem o nabytím právní moci

Podrobnější informace k uvedeným dotazníkům podáme v kterékoliv kanceláři oddělení matriky.

Správní poplatky:

vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,-- Kč
vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,-- Kč
vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem 1000,-- Kč
vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství 500,-- Kč

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty