Radiační havárie

Činnost při radiační havárii

 • Pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší budovu.
 • Zdržujte se ve středové místnosti budovy, v přízemí, suterénu nebo sklepě, místnost by měla mít minimum oken a měla by být na odvrácené straně od jaderného zařízení.
 • V domě uzavřete dveře, okna, vypněte ventilaci, utěsněte ventilační otvory.
 • Potraviny uložte do igelitových nebo alespoň papírových obalů a uložte je do ledniček, mrazáků nebo jiných uzavřených prostor.
 • Sledujte informace v hromadných sdělovacích prostředcích,  vyhlášky, pokyny sdělované místním rozhlasem a radiovozy.
 • Připravte si improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla .
 • Připravte si evakuační zavazadlo .
 • Uhaste otevřený oheň v kamnech,  vypněte plynové spotřebiče atd.
 • Zabezpečte domácí zvířata krmením a vodou, zavřete je.
 • Byt, dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů nebo oficiálního sdělení.
 • Jódové přípravky (tablety jodidu draselného) odeberte a použijte  pouze na základě oficiální výzvy. K tomu viz Poznámka.
 • Ukrytí nebo evakuaci proveďte až na základě pokynů záchranářů nebo oficiálních sdělení.

Poznámka:

Mezi radioaktivní prvky, které by mohly uniknout z jaderné elektrárny při radiační havárii, patří i radioaktivní izotopy jódu. Vdechovaný jód se usazuje ve štítné žláze osob. Usazování lze zabránit tím, že štítnou žlázu nasytíme normálním, neradioaktivním jódem. Proto má každý občan, žijící v zóně havarijního plánování, k dispozici tablety jodidu draselného, které musí po varování o vzniku radiační havárie požít v množství uvedeném v televizní a rozhlasové relaci.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty