První pomoc

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRVNÍ POMOCI

Volejte na linku 155, pokud jste svědky náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo závažného úrazu. Nebojte se zavolat ani pokud si nejste jisti, zda se o tento stav jedná. Operátor zdravotnické záchranné služby vám, po zjištění podrobností, pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.

Pokud nemáte dostupný signál svého mobilního operátora, volejte na číslo 112. Na toto číslo lze volat i bez SIM karty.

Operátor vám poskytne v nutných případech informaci, jak poskytnout první pomoc do příjezdu záchranné služby.

1. Člověk nereaguje, je bezvládný a normálně nedýchá nebo je zcela bez dechu

 •  Nejdřív volejte tísňovou linku 155 (nebo 112) a potom poskytujte první pomoc.
 • POZOR dejte zejména na „nenormální“ dýchání. Je-li postižený v bezvědomí a dýchá-li jen ojediněle, lapavě nebo dýchá-li násilně, pak stav považujte zástavu oběhu, jako když nedýchá vůbec!
 • Zahajte nepřímou srdeční masáž.
  Napjatýma rukama stlačujte pravidelně uprostřed hrudníku do hloubky nejméně 5 cm (u dítěte méně!) a nejméně 100x za minutu. 
 • Masáž je třeba provádět až do příjezdu záchranné služby, nezačne-li pacient reagovat.
 • Občasný nádech během masážní nesmí vést k přerušení stlačování.

image010

2. Člověk nereaguje na vnější podněty, ale dýchá normálně

 • Nejdřív volejte tísňovou linku 155 (nebo 112) a potom poskytujte první pomoc.
 • Ponechte postiženého v poloze, v jaké se nachází (pokud mu nehrozí jiné nebezpečí) a až do příjezdu záchranné služby stále kontrolujte, zda dýchá normálně.
 • Kdykoliv budete mít při kontrole pochyby, že přestal dýchat normálně nebo zcela přestane dýchat, započněte s nepřímou masáží srdce (viz výše)

3. Člověk s křečemi celého těla

 • Volejte tísňovou linku 155 (nebo 112).
 • Křeče nechte odeznít, pouze zabraňte zranění pacienta o předměty v okolí.
 • NIKDY se nesnažte během křečí násilím rozevírat zuby a NEVSUNUJTE ruku do úst a nesnažte se „vytáhnout jazyk“!
 • Nejdůležitější je po odeznění křečí pohlídat, zda člověk začal dýchat normálně. Nestane-li se tak, pak záklonem hlavy uvolněte dýchací cesty a nepomůže-li to k obnovení normálního dýchání, zahajte nepřímou srdeční masáž (viz. výše).  

4. Člověk, který špatně dýchá, který náhle ochrnul, nebo kterého bolí na hrudníku 

 • Volejte tísňovou linku 155 (nebo 112)
 • Postiženého nechte naprosto v klidu a v poloze, která mu vyhovuje.
 • Kontrolujte stav vědomí a dýchání do příjezdu záchranné služby.

5. Člověk s vážným úrazem (např. po dopravní nehodě, pádu z výšky atd.)

 • Dbejte na bezpečí pro sebe a v druhé řadě i pro postiženého.
 • Zjistěte, co se stalo a kolik je zhruba postižených.
 • Volejte na tísňovou linku 155 (nebo 112).
 • Zastavte tepenné krvácení přiložením tlakového obvazu.
 • Braňte ztrátám tepla u postižených (deky, termofolie z autolékárničky).
 • Kontrolujte stav dýchání. Nedýchá-li normálně nebo nedýchá-li zcela, pak položte pacienta na záda a zprůchodněte dýchací cesty opatrným a mírným záklonem hlavy. Nepomůže-li to, pak zahajte nepřímou srdeční masáž (viz. výše).
 • S pacientem hýbejte jen tehdy, je-li to nutné k uvolnění dýchacích cest nebo z důvodu dosažení bezpečného místa, kde nebude hrozit pacientovi nebezpečí.
 • Musíme-li s pacientem hýbat, pak vždy velmi obezřetně a pokud možno tak, aby hlava zůstávala v jedné ose s trupem.

Zdroj:

Lebeda – Český červený kříž – oblastní spolek ČČK Kolín – Hradec Králové

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje http://www.zzskhk.cz/zakladni-pravidla-prvni-pomoci.html

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty