Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" 2013, 2014

Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" je určen pro podporu restaurování, oprav a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru nemovitých a movitých věcí na území města Hradec Králové, publikační, vzdělávací , osvětovou činnost a zpracování stavebně - historických  průzkumů vztahující se k architektuře a k památkám města.


 Termíny pro podávání žádostí Programu města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu"


Cílem programu je  podpora restaurování, oprav a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města Hradec Králové.

Památkovým fondem pro účely finančních příspěvků se rozumí kulturní památky, nemovitosti v plošně chráněných územích a památkových ochranných pásmech a tzv. památky místního významu, za které se považují movité i nemovité věci, jejichž kulturně historické hodnoty jsou významné pro město Hradec Králové.


Příspěvky se poskytují zejména na:
a. obnovu fasád (okna, vstupní dveře, omítky a pod. - repasi nebo výměnu oken a vstupních dveří přístupných z veřejného prostranství), střech a veřejně přístupných prostorů nemovitostí
b. restaurování
c. odstraňování nevhodných stavebních úprav fasád, střech a veřejně přístupných prostor nemovitostí
d. statické zajištění kulturních památek s vydaným havarijním výměrem
e. publikační, vzdělávací a osvětovou činnost vztahující se k architektuře a k památkám města
f. stavebně-historické průzkumy


Upozornění pro žadale o příspěvky na obnovu nemovitostí
Prostřednictvím dotačního titulu finančních příspěvků lze přispívat na náklady spojené se zachováním souhrnné památkové hodnoty (např. repase, kopie, repliky špaletových oken a historických dveří, restaurování, opravy štukových fasád, obnova tradiční střešní krytiny, restaurování a pod. Případně na náklady spojené s popularizací kulturních hodnot památek na území města nebo provádění specializovaných průzkumů památek.

Prostřednictvím dotačního titulu finančních příspěvků nelze přispívat na náklady spojené s modernizací objektů, půdním vestavbám, osazování střešních oken, zateplování, rekonstrukcí rozvodů (vody, plyn, elektroinstalace, vzduchotechnika), technologií a další náklady nesouvisejícím se zvýšenými náklady na zachování a údržbu památek


Spoluúčast žadatele

Příspěvek města je podmíněn finanční spoluúčastí žadatele, která je požadována:
a) pro fyzické a právnické osoby v min. výši 50%,
b) pro registrované církve v min. výši 20%,
c) pro akce, jejichž obsahem je restaurování movitých a nemovitých věcí v min. výši 10% pro všechny žadatele.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty