Profil města Hradec Králové

Jedním z prvních důležitých kroků při přípravě rozvojových dokumentů města je analýza výchozího stavu. Dokument „Profil města“   poskytuje ucelený přehled o jednotlivých složkách života města. Obsahuje mimo jiné komplexní údaje o obyvatelstvu, pracovní síle, zaměstnanosti, bydlení, místní ekonomice a hospodaření města, infrastruktuře, životním prostředí, kvalitě života ve městě a mnoho dalších.

Tento základní analytický materiál města byl poprvé zpracován v roce 2002 a aktualizován v letech 2004, 2006 a 2008. Při tvorbě „Profilu města 2008“ jsme vycházeli z nejnovějších údajů poskytnutých odbory magistrátu, Českým statistickým úřadem, Úřadem práce, správci sítí a dalšími úřady a institucemi ve městě, vč. soukromých subjektů.

Aktualizované znění publikace Profil města vyjde v roce 2018.

pdf Profil mesta 2008.pdf, (16,13 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty