Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Hradec Králové [3. září 2018]  Prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové probíhá formou výběrových řízení. Podrobné podmínky jsou vždy vyvěšeny na úřední desce magistrátu města. Na této stránce je uveden přehled aktuálně nabízeného majetku a odkaz na stránky s podrobným popisem nabízené nemovitosti. Zároveň jsou přiloženy podmínky konkrétního výběrového řízení. U každé nabídky je uveden kontakt na příslušného referenta, který realizuje výběrové řízení, a u kterého lze získat informace.

       Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. OM1/138/2018

na pronájem uvolněných startovacích bytů v k. ú. Třebeš, ulice Svatojánská čp. 682
a čp. 683, ulice Ve Stromovce čp. 718 a čp. 719

Město pronajme uvolněné startovací byty v ulicích Svatojánská čp. 682 a 683 a Ve Stromovce 718 a 719.

Ve výběrovém řízení nabízí 10 bytů o velikosti 1 + kk a 36 bytů o velikosti 2 + kk.

Žadatelem může být osoba, která k datu podání žádosti nedosáhla věku 32 let, nevlastní byt  ani nemá na území města nemovitost určenou k bydlení. Zároveň nesmí být dlužníkem města nebo jím zřízených organizací a její příjem dosahuje minimálně 16 500 korun hrubého. Podrobné informace najdete v textu výběrového řízení č. OM1/138/2018, formulář je k dispozici na odboru správy majetku města v pravém křídle budovy, kancelář č. 204, a na úřední desce http://edeska.mmhk.cz/eDeska/ nebo na odkazu níže.

Text výběrového řízení včetně formuláře žádosti 138 - 2018 (VŘ startovací byty).pdf

Žádosti jsou přijímány do 27. září na podatelně magistrátu města nebo poštou na adrese: Statutární město HK, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 500 03 HK. Ve dnech 12.9.2018, 19.9.2018, a 26. 9. 2018 vždy od 8 do 17 hodin budou žádosti přijímány přímo pracovníky odboru v kanceláři č. 204 v pravém křídle budovy magistrátu města. Žádosti nelze podávat e-mailem.

Veřejné losování se uskuteční 12. října od 9 hodin ve velkém sále Adalbertina v ulici Československé armády 300. 

Informace k výběrovému řízení podá: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk_cz; případně Mgr. Radka Šobová, tel. 495 707 573, radka.sobova@mmhk_cz

Výběrové řízení č. OM1/105/2018

H__jenka.png

Předmět prodeje:

pozemek stp. č. 20/2, jehož součástí je budova čp. 4 (rodinný dům) s příslušenstvím, pozemek pp. č. 999/1, pozemek pp. č. 8/2, část pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017 a nově označena jako pp. č. 996/3, spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017 a nově označena jako pp. č. 996/2, vše v k. ú. Svinary. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v evidenci katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví č. 10001. Energetická náročnost budovy čp. 4 - E.

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh budou přijímány termínu  ode dne zveřejnění na úřední desce do 27.09.2018 do 15:00 hodin na podatelně magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Prohlídka nemovitosti:

1. termín         dne 25.07.2018 od 16:00 do 16:30 hodin

2. termín         dne 29.08.2018 od 16:00 do 16:30 hodin

3. termín         dne 19.09.2018 od 16:00 do 16:30 hodin

Důležité informace k tomuto výběrovému řízení včetně podmínek pro výběrové řízení, přihláška do výběrového řízení, jsou k dispozici na úřední desce -  VŘ č. OM1/105/2018 nebo přímo na odboru správy majetku města v tištěné podobě.

Další informace a fotografie na tomto odkazu.

Konečný termín pro podání přihlášek: 27.09.2018 do 15:00 hodin.

Informace k výběrovému řízení podá: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk_cz

Pronájem garážových stání - Jungmannova, Hradec Králové 

 jun1.jpg

Pronájem  garážových stání pro osobní automobil v podzemních garážích v ulici Jungmannova.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro motocykly v garážích na Třídě Edvarda Beneše

Minimální nájemné: 250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro osobní automobily v garážích na Třídě Edvarda Beneše.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

SNHK.jpg    Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí tyto možnosti podnájmu: viz tento odkaz

Podnájem garážového stání - Parkovací dům Kollárova, Hradec Králové 

PD Kollárova

Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí možnost podnájmu parkovacích stání v Parkovacím domě Kollárova v centru Hradce Králové.

Cena za parkování:

  • menší automobil   490 Kč za měsíc
  • větší automobil     730 Kč za měsíc
  • motocykl               250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: p. Navrátilová, tel. 603 221 795 

Pronájem reklamních ploch v podchodu na Karla IV., Hradec Králové 

Podchod Karla IV.

Odbor správy majetku města nabízí možnost pronájmu reklamních ploch v podchodu Karla IV. v centru města. K dispozici jsou jednotlivé výkladce (velké, střední i malé) přímo v podchodu a také zábradlí lemující vstup do podchodu.

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty