Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Hradec Králové [3. květen 2018]  Prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové probíhá formou výběrových řízení. Podrobné podmínky jsou vždy vyvěšeny na úřední desce magistrátu města. Na této stránce je uveden přehled aktuálně nabízeného majetku a odkaz na stránky s podrobným popisem nabízené nemovitosti. Zároveň jsou přiloženy podmínky konkrétního výběrového řízení. U každé nabídky je uveden kontakt na příslušného referenta, který realizuje výběrové řízení, a u kterého lze získat informace.

       

Výběrové řízení č. OM1/61/2018 na pronájem uvolněných bytů pro rodiny s dětmi

Ve výběrovém řízení jsou nabízeny tyto byty: 

pořadové číslo adresa č. bytu dispozice celková velikost bytu  v m2 podlaží třída energetické náročnosti termín prohlídky
1. Jungmannova čp. 1393 41 1+3 86,93 5.  C 16.5.2018 9:00 -  9:10 hodin
23.5.2018 14:30 - 14:40 hodin
2. Pod Zámečkem
čp. 1835
103 0+2 49,6 2.  C  16.5.2018 10:00 - 10:10 hodin
23.5.2018 15:15 - 15:25 hodin
3. Pod Zámečkem čp. 1835 114 0+2 46,2 4.  C 16.5.2018 10:15 - 10:25 hodin
23.5.2018 15:30 - 15:40 hodin
4. Pod Zámečkem
čp. 1835
327 0+1 35,98 1.  C 16.5.2018 10:30 - 10:40 hodin
23.5.2018 15:45 - 15:55 hodin
5. Pod Zámečkem
čp. 1835
330 0+1 37,3 2.  C 16.5.2018 10:45 - 10:55 hodin
23.5.2018 16:00 - 16:10 hodin
6. Pod Zámečkem
čp. 1837
2 0+1 39,4 1.  C 16.5.2018 11:00 - 11:10 hodin
23.5.2018 16:15 - 16:25 hodin
7. Fričova
čp. 1852
5 1+kk 43,3 2.  C 16.5.2018 11:20 - 11:30 hodin
23.5.2018 16:35 - 16:45 hodin

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh budou přijímány v zalepené obálce označené heslem „VŘ – nájemní byty“  v termínu  ode dne zveřejnění na úřední desce do 30.5.2018 do 17:00 hodin na podatelně magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Důležité informace k tomuto výběrovému řízení včetně podmínek pro výběrové řízení, přihláška do výběrového řízení, jsou k dispozici na úřední desce - VŘ č. OM1/61/2018 nebo přímo na odboru správy majetku města v tištěné podobě.

Konečný termín pro podání přihlášek: 30.05.2018 do 17:00 hodin.

Informace k výběrovému řízení podá: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk_cz

Výběrové řízení č. OM1/49/2018

Předmět prodeje:

pozemek stp. č. 20/2, jehož součástí je budova čp. 4 (rodinný dům) s příslušenstvím, pozemek pp. č. 999/1, pozemek pp. č. 8/2, část pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017 a nově označena jako pp. č. 996/3, spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017 a nově označena jako pp. č. 996/2, vše v k. ú. Svinary. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v evidenci katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví č. 10001. Energetická náročnost budovy čp. 4 - E.

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh budou přijímány termínu  ode dne zveřejnění na úřední desce do 28.05.2018 do 17:00 hodin na podatelně magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Prohlídka nemovitostí:

1. termín - 15.05.2018 od 10:00 do 10:30 hodin

2. termín -  21.05.2018 od 16:00 do 16:30 hodin

Důležité informace k tomuto výběrovému řízení včetně podmínek pro výběrové řízení, přihláška do výběrového řízení, jsou k dispozici na úřední desce -  VŘ č. OM1/49/2018 nebo přímo na odboru správy majetku města v tištěné podobě.

Konečný termín pro podání přihlášek: 28.05.2018 do 17:00 hodin.

Informace k výběrovému řízení podá: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk_cz

Pronájem garážových stání - Jungmannova, Hradec Králové 

 jun1.jpg

Pronájem  garážových stání pro osobní automobil v podzemních garážích v ulici Jungmannova.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro motocykly v garážích na Třídě Edvarda Beneše

Minimální nájemné: 250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro osobní automobily v garážích na Třídě Edvarda Beneše.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

SNHK.jpg    Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí tyto možnosti podnájmu: viz tento odkaz

Podnájem garážového stání - Parkovací dům Kollárova, Hradec Králové 

PD Kollárova

Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí možnost podnájmu parkovacích stání v Parkovacím domě Kollárova v centru Hradce Králové.

Cena za parkování:

  • menší automobil   490 Kč za měsíc
  • větší automobil     730 Kč za měsíc
  • motocykl               250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: p. Navrátilová, tel. 603 221 795 

Pronájem reklamních ploch v podchodu na Karla IV., Hradec Králové 

Podchod Karla IV.

Odbor správy majetku města nabízí možnost pronájmu reklamních ploch v podchodu Karla IV. v centru města. K dispozici jsou jednotlivé výkladce (velké, střední i malé) přímo v podchodu a také zábradlí lemující vstup do podchodu.

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty