Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Hradec Králové [15. září 2018]  Prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové probíhá formou výběrových řízení. Podrobné podmínky jsou vždy vyvěšeny na úřední desce magistrátu města. Na této stránce je uveden přehled aktuálně nabízeného majetku a odkaz na stránky s podrobným popisem nabízené nemovitosti. Zároveň jsou přiloženy podmínky konkrétního výběrového řízení. U každé nabídky je uveden kontakt na příslušného referenta, který realizuje výběrové řízení, a u kterého lze získat informace.

       Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. OM1/138/2018

na pronájem uvolněných startovacích bytů v k. ú. Třebeš, ulice Svatojánská čp. 682
a čp. 683, ulice Ve Stromovce čp. 718 a čp. 719

Veřejné losování se uskutečnilo 12. října od 9 hodin ve velkém sále Adalbertina v ulici Československé armády 300. 

V tabulce uvádíme vylosované vítěze a  náhradníky podle přidělených čísel. Vítězové budou kontaktováni.

Image

Kontakty: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk_cz; případně Mgr. Radka Šobová, tel. 495 707 573, radka.sobova@mmhk_cz

Pronájem garážových stání - Jungmannova, Hradec Králové 

 jun1.jpg

Pronájem  garážových stání pro osobní automobil v podzemních garážích v ulici Jungmannova.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro motocykly v garážích na Třídě Edvarda Beneše

Minimální nájemné: 250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro osobní automobily v garážích na Třídě Edvarda Beneše.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

SNHK.jpg    Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí tyto možnosti podnájmu: viz tento odkaz

Podnájem garážového stání - Parkovací dům Kollárova, Hradec Králové 

PD Kollárova

Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí možnost podnájmu parkovacích stání v Parkovacím domě Kollárova v centru Hradce Králové.

Cena za parkování:

  • menší automobil   490 Kč za měsíc
  • větší automobil     730 Kč za měsíc
  • motocykl               250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: p. Navrátilová, tel. 603 221 795 

Pronájem reklamních ploch v podchodu na Karla IV., Hradec Králové 

Podchod Karla IV.

Odbor správy majetku města nabízí možnost pronájmu reklamních ploch v podchodu Karla IV. v centru města. K dispozici jsou jednotlivé výkladce (velké, střední i malé) přímo v podchodu a také zábradlí lemující vstup do podchodu.

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty