Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Hradec Králové [9. březen 2018]  Prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové probíhá formou výběrových řízení. Podrobné podmínky jsou vždy vyvěšeny na úřední desce magistrátu města. Na této stránce je uveden přehled aktuálně nabízeného majetku a odkaz na stránky s podrobným popisem nabízené nemovitosti. Zároveň jsou přiloženy podmínky konkrétního výběrového řízení. U každé nabídky je uveden kontakt na příslušného referenta, který realizuje výběrové řízení, a u kterého lze získat informace.

Výběrové řízení na pronájem uvolněných nájemních bytů

Ve výběrovém řízení jsou nabízeny tyto byty: 

poř.č.

adresa

číslo bytu

dispozice

velikost   bytu 
  v m2

měsíční   nájemné bez služeb

NP

Třída energetické náročnosti

termíny ukázek

1.

Divišova  830

1

0+1

45,76

3 547 Kč

1.

G

19.03.2018    8:30 - 8:45 hod. 26.03.2018  14:30-14:45 hod.

2.

Dukelská  812

6

1+2

85,81

7 324 Kč

3.

E

19.03.2018   9:00 - 9:15 hod. 26.03.2018  15:00-15:15 hod.

3.

Sukovy sady  660

13

1+1

63,50

5 088 Kč

2.

D

19.03.2018    9:30 - 9:45 hod. 26.03.2018  15:30- 15:45 hod.

4.

K. H. Máchy  747

42

1+5

122,68

9 182 Kč

4.

G

19.03.2018 10:00   - 10:15 hod. 26.03.2018 16:00 - 16:15 hod.

5.

Střelecká 748

11

1+1

63,00

4 856 Kč

2.

G

19.03.2018 10:30   - 10:45 hod. 26.03.2018 16:30 - 16:45 hod.

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh budou přijímány v zalepené obálce označené heslem „VŘ – nájemní byty“  v termínu  ode dne zveřejnění na úřední desce do 29.03.2018 do 12:00 hodin na podatelně magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Důležité informace k tomuto výběrovému řízení včetně podmínek pro výběrové řízení, přihláška do výběrového řízení, jsou k dispozici na úřední desce - VŘ č. OM1/39/2018 nebo přímo na odboru správy majetku města v tištěné podobě.

Konečný termín pro podání přihlášek: 29.3.2018 do 12:00 hodin

Informace k výběrovému řízení podá: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk_cz

Pronájem garážových stání - Jungmannova, Hradec Králové 

 jun1.jpg

Pronájem  garážových stání pro osobní automobil v podzemních garážích v ulici Jungmannova.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro motocykly v garážích na Třídě Edvarda Beneše

Minimální nájemné: 250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

 

Pronájem garážového stání - Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro osobní automobily v garážích na Třídě Edvarda Beneše.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

SNHK.jpg    Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí tyto možnosti podnájmu: viz tento odkaz

Podnájem garážového stání - Parkovací dům Kollárova, Hradec Králové 

PD Kollárova

Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí možnost podnájmu parkovacích stání v Parkovacím domě Kollárova v centru Hradce Králové.

Cena za parkování:

  • menší automobil   490 Kč za měsíc
  • větší automobil     730 Kč za měsíc
  • motocykl               250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: p. Navrátilová, tel. 603 221 795 

Pronájem reklamních ploch v podchodu na Karla IV., Hradec Králové 

Podchod Karla IV.

Odbor správy majetku města nabízí možnost pronájmu reklamních ploch v podchodu Karla IV. v centru města. K dispozici jsou jednotlivé výkladce (velké, střední i malé) přímo v podchodu a také zábradlí lemující vstup do podchodu.

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty