Příprava domácnosti na krizové situace

Tato  informace je souhrn doporučení obyvatelům, jak si předem vytvořit velice solidní zázemí pro případ neočekávané mimořádné situace. Informace vychází ze zahraničních zdrojů a je přizpůsobena pro naše podmínky.

Příprava  rodiny na mimořádné situace:

 • Na svém obecním úřadě  nebo u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje si zjistěte možná ohrožení v místě svého bydliště a jak nejlépe reagovat na každé z nich. Ve Vaší rodině pak prodiskutujte, co byste dělali v každé mimořádné situaci. Pro případ mimořádné události si připravte telefonní čísla na základní složky integrovaného záchranného systému (hasiče, policii a záchrannou službu) a důležité havarijní služby.
 • Stanovte si místo shromáždění rodiny pro případy nutného rozchodu členů rodiny a způsob spojení na místo shromáždění.
 • Doporučuje se procvičit činnosti rodiny pro případy mimořádných situací.

Příprava dětí na mimořádné situace:

 • Seznamte své děti se zvukovým signálem Všeobecná výstraha a s činností, kterou je potřeba provádět po jeho zaslechnutí; naučte je přivolávat pomoc při mimořádných situacích.
 • Naučte své děti znát své příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu. Velmi malé děti vybavte kartičkou s výše uvedenými údaji.
 • Seznamte děti s hrozbami v okolí vašeho bydliště a s činnostmi, které rodina bude vykonávat při vzniku mimořádné události, s místem setkání, pokud by se rodina musela rozejít, s přípravou evakuačních zavazadel.
 • S dětmi procvičte činnosti pro případ mimořádných událostí a jejich úlohu při provádění těchto činností.
 • V krizových situacích děti hledají pomoc u rodičů nebo u dospělých, proto s nimi jednejte rozhodně a bez paniky. Snažte se dítě přesvědčit, že máte situaci pod kontrolou.
 • Při vzniku mimořádné situace vysvětlete dětem, co o ní víte a co se bude dít.
 • Povzbuzujte dítě k hovoru, vyjádření pocitů a o těch hovořte s ostatními.
 • Děti jsou při mimořádných událostech vystrašené, nervózní a zmatené. Zabraňte jim v pocitu jejich trvalé ztráty a veďte je ke snížení pocitu strachu. 
 • Jejich strachu a obavám braňte ukládáním jednoduchých úkolů, čiňte je za ně zodpovědnými. Tím získá dítě pocit sounáležitosti. Při plnění úkolů se dítě vyrovnává se strachem a nervozitou.
 • Snažte se zabránit pocitu dítěte, že nastalá situace se může opakovat nebo ještě zhoršit, že bude někdo zraněn nebo zabit, že bude rodina roztržena a ono zůstane samo.
 • Zabraňte, aby děti překážely záchranářům při likvidaci následků mimořádné události.

Potraviny a pitná voda:

 • Většina domácností je zabezpečena přiměřenou zásobou potravin pro běžnou spotřebu.
 • Je účelné, aby domácnost měla pro případ potřeby připraveny trvanlivé potraviny  Ty by měly mít záruční lhůtu alespoň 18 měsíců a měly být uschovány v suchu, chladu a temnu.  Uložené trvanlivé potraviny by měly být konzumovatelné i za studena:
  • potraviny na cca 5 dnů
  • konzervovaná strava, kompoty, džemy a marmelády, nakládaná zelenina, med
  • instantní polévky, instantní potraviny, dehydrované potraviny
  • sušené proteinové koncentráty, sušené nebo kondenzované mléko, sušené maso
  • sušenky, trvanlivé pečivo, suchary
  • uzeniny s vysokou trvanlivostí, trvanlivé sýry, paštiky
  • cukrovinky, čokolády, bonbony
  • potravinářské oleje
  • sušené luštěniny, sušené ovoce, sušená zelenina
  • ořechy, jádra, semínka, arašídové máslo, suché müsli
  • rýže, těstoviny, mouky, cukr, škrob
  • rozumná zásoba brambor, cibule, česneku ...
  • potraviny pro domácí a chovaná zvířata

Poznámka:

  • zásobu potravin je nutné přizpůsobit zdravotnímu stavu (diabetici, bezlepková dieta apod.)
  • zásobu potravin přizpůsobit vlastním možnostem jejich tepelného zpracování
  • nepoužívat potraviny, jejichž požití způsobuje pocit žízně
 • Doporučuje se mít v domácnosti zásobu balené pitné vody, minerálek nebo alespoň vodu z vodovodu v umělohmotných nebo skleněných nádobách na alespoň 2 - 3 dny. Počítejte minimálně 3 l vody na osobu a den.
 • Při vyhlášení krizových stavů se doporučuje vytvořit si zásobu pitné vody ve vhodných nádobách nebo alespoň ve vaně a šetrně s ní hospodařit.
  • zásoba ovocných nebo zeleninových nápojů, krabicové mléko s dlouhodobou trvanlivostí, džusy, konzervované nápoje, šťávy a sycené limonády apod.
  • doporučuje se mít zásobu vody pro hygienické účely ve velkém kanystru nebo jiné vhodné nádobě
  • dezinfekční prostředky pro dezinfekci vody (např. Sanosil, DDW, KATADYN, Micropur, AQUASTERIL, Aqua Salveo apod.)
  • zařízení na filtraci a dezinfekci vody, filtrační láhve, dezinfekci vody UV lampou
  • prostředky na převařování vody
  • výhoda domácností s vlastním vodním zdrojem a možností zachytávat dešťovou vodu

Prostředky na vaření:

 • turistické vařiče na plyn, plotýnkové vařiče na tlakové nádoby s propan-butanem, propanem
 • domácí grily na dřevěné uhlí, na PB – využívat ve venkovních prostorách
 • turistické vařiče na pevný líh, vařiče na benzin, lihové vařiče
 • turistické vařiče na dříví (dřívka)
 • při jejich použití vzniká nebezpečí vzniku požáru, a proto se doporučuje vybavit domácnost hasicím přístrojem
 •  jednorázové nádobí pro servírování jídla – plastové nebo papírové

Hygienické prostředky:

 • Každá domácnost by pro případ krizových situací měla být vybavena dostačující zásobou mýdla, toaletního papíru, mycích prostředků a pracího prášku.
 • Dále zásobou zubní pasty a kartáčků, dámských vložek (tampónů) a dětských plínek, dezinfekčních prostředků.
 • Dále by měla mít:
  • dezinfekční prostředek na ruce
  • vlhčené ubrousky a kapesníčky - náhrady za mytí rukou a obličeje
  • dezinfekční prostředek SAVO nebo obdobný
  • pytle na odpadky

Domácí lékárnička:

 • Každá domácnost by měla být vybavena  lékárničkou. Léky v ní srovnány podle druhu použití, s vyznačením data, do kdy jsou použitelné.
 • Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.
 • Lékárnička se musí alespoň 1 x ročně doplnit a vyřadit z ní léky s prošlou lhůtou použití. 
 • V lékárničce ba měla být zásoba specifických léků na alespoň jeden týden.
 • Věnujte pozornost lékům, které se musí uchovávat v chladu 

Lékárnička by měla obsahovat:

 • nůžky a zavírací špendlík
 • 3 ks obvazů, elastické obinadlo
 • náplast, rychloobvaz
 • náplast s polštářkem
 • trojcípý šátek, pryžové škrtidlo
 • gáza hydrofilní skládanou
 • borovou vodu  2 %  100 ml pro výplach očí a oční kapky
 • injekční stříkačku sterilní 10-20 ml k výplachům
 • dezinfekční roztok
 • resuscitační roušku
 • Léky:   analgetika – např. Acylpyrin, Paralen
  • živočišné uhlí - Carbocit
  • při alergických reakcích – např. Dithiaden
  • osobní léky

Rozhlasový přijímač:

 • Rozhlasový přijímač v domácnosti je nezbytný pro varování a získání informací o případném hrozícím nebezpečí a  pro získání pokynů k ukrytí nebo evakuaci.
 • Rozhlasový přijímač by měl být nezávislý na připojení elektrického proudu (bateriový) a lehce přenosný. Mějte k němu vytvořenou zásobu náhradních baterií. Ty by měly mít dlouhou dobu skladovatelnosti:
  • přenosné tranzistorové rádio FM/AM + zásoba náhradních baterií
  • autorádia v autech – na autobaterii nebo za chodu motoru
  • dočasně MP3 přehrávače, některé mobilní telefony, tablety
  • pro tyto malé spotřebiče je možné využít nabité power banky nebo solární nabíječky

Prostředky pro improvizovanou ochranu:

 • Každá domácnost  by měla být vybavena prostředky pro improvizovanou ochranu dýchacích cest, očí a těla , jako je nepromokavý oděv nebo plášť s kapucí, gumové vysoké boty, gumové rukavice pro případy povodní, chemického poplachu atd.
 • Lze doporučit i menší zásobu octa nebo kyseliny citrónové a jedlé sody (soda bicarbona) pro přípravu roztoku na improvizované prostředky dýchacích cest.

Zdroje světla:

 • bateriové svítilny + zásoba náhradních baterií (nejlépe LED čelovky nebo svítilny s vlastním zdrojem – s dynamem nebo solárním zdrojem)
 • chemická světla
 • svíčky + zásoba sirek nebo zapalovač
 • petrolejky + zásoba petroleje
 • olejové lampy + olej na svícení
 • acetylénové lampy + karbid vápníku
 • zásoba odpovídajících knotů

Poznámka: při jejich použití vzniká nebezpečí požáru. Petrolejové nebo acetylénové lampy nelze použít v krytech!

Zdroje tepla:

 • výhoda domácností vybavených krby, krbovými kamny, kamny na pevná paliva, sporáky
 • zásoby pevných paliv – uhlí, dříví apod.
 • tlakové nádoby s propan-butanem + infrazářiče
 • kovové koše (venkovní kovová ohniště) – na dříví, dřevěné uhlí apod.
 • do panelových domů bezkomínové  bio krby na biolíh
 • spací pytle, teplé deky, teplé oblečení
 • prostředky pro zateplení domácnosti – k utěsnění škvír, ventilace apod.

Příprava dokladů:

 • Nejdůležitější rodinné doklady je vhodné umístit v tašce na doklady do kovové schránky, která je schopna odolávat požárům a případně živelným pohromám. Do této schránky je možné umístit i rodinné cennosti. Doporučujeme malé, přenosné pokladny.
 • Ve schránce by měly být:
  • rodinné doklady (rodný list, oddací list atd.)
  • potvrzení o příjmu, resp. důchodu
  • vkladní knížky, kreditní karty, peníze, cenné papíry
  • zdravotní doklady - očkovací průkazy a důležité lékařské zprávy
  • pojistné smlouvy
  • nájemní smlouvy
  • smlouvy o stavebním a jiném spoření
  • darovací a nabývací smlouvy
  • velké technické průkazy motorových vozidel
  • důležité platební doklady
  • závěť
  • doklady o vzdělání, vysvědčení, výpisy z pozemkové knihy, apod.
 • Nachystejte pro malé děti závěsný štítek nebo pouzdro se jménem, datem narození, adresou bydliště a případně dalšími důležitými údaji,  např. o zdravotním stavu.
 • V případě mimořádné události je nutné sebou mít sebou i osobní doklady - občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, technické osvědčení apod. Součástí osobních dokladů by měla být i informace o Vašem zdravotním stavu a jméno osoby, kterou by bylo vhodné informovat v případě, že by se Vám něco stalo.
 • Doporučuje se vytvořit si náhradní sadu ověřených kopií důležitých dokladů a listin a tu umístit na jiném vhodném místě - u příbuzných, rodinných příslušníků, bance apod.

Příprava vozidla:

Jestliže jste vlastníky vozidla, buďte připraveni ho použít pro případnou evakuaci.

 • V případě ohrožení mějte automobil při ruce k okamžitému použití.
 • Vozidlo musí být v dobrém technickém stavu.
 • Nádrž by měla mít zásobu pohonných hmot alespoň na 100 km.
 • Ve vozidle by mělo mít v pořádku nářadí a náhradní díly.
 • Rovněž by mělo mít automobilní lékárničku se zkontrolovaným obsahem.
 • Doporučuje se mít v automobilu bateriovou svítilnu, nůž a lopatku, v zimě pytlík s pískem a sněhové řetězy, čajové svíčky a zapalovač (možný zdroj tepla).
 • Součástí výbavy by měl být pracovní oděv (montérky) a deka.
 • Ve vybavení automobilu by měl být malý hasicí přístroj.
 • Stanovte si několik hlavních i náhradních tras úniku z možné ohrožené oblasti a mějte při ruce i automapu nebo přístroj s GPS
 • Automobil případně vybavte:
  • USB adaptérem pro možné nabíjení mobilu (tabletu, MP3 apod.)
  • automobilním napáječem do autozásuvky – tímto automobil může sloužit jako malá nízkokapacitní elektrocentrála

Ochrana domácnosti před požárem:

 • Před odchodem z domova na delší dobu uzavřete přívod plynu, vody, odpojte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) a uhaste oheň, odpojte přijímače od anténních rozvodů.
 • Doporučuje se vybavit domácnost hasicím přístrojem a seznámit celou rodinu s jeho návodem na použití.

Data v počítačích:

 • K zálohování pravidelně využívejte zálohovací disky – externí harddisky, flash memory, BD, DVD a CD, paměťové karty apod., ke kterým budete mít fyzický přístup.

Bezpečnost domácnosti:

 • Pořiďte si osobní obranné prostředky – nádobky se slzným plynem, paralyzér apod.
 • Svou domácnost zabezpečte kvalitním bezpečnostním mechanickým dveřním systémem, okny s bezpečnostními skly nebo bezpečnostními roletami apod.
 • Nikomu nesdělujte, jak jste připraveni na mimořádné situace a jaké máte vlastní zásoby a prostředky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty