Příloha č. 3

SEZNAM PROGRAMŮ ÚDRŽBY – NEJVÍCE FREKVENTOVANÉ CHODNÍKY

PROGRAM Č.1

Sokolská  od ul. Hradecká k mostu U Soutoku – pravá
stezka     

Most U
Soutoku - pravá strana        

Střelecká od Rašínovy třídy k ul. V Lipkách - u LK I           

V Lipkách 1 průchod alejí + okolo škol                                

nám. Svobody           

Pražský most

Tylovo nábřeží + stezka pod Tyršovým mostem    

Švehlova (střed pěší zóny)  

Masarykovo nám.                            

Čelakovského (střed pěší zóny)       

Baťkovo nám.

Karla IV. + zastávky MHD - Centrál

Tyršův most  

nám. 5. května          

Ulrichovo náměstí - zastávky MHD

Šafaříkova, Jeronýmova      

Gočárova třída mezi Ulrichovým nám. a Pražským mostem        

rampy do podchodu Karla IV.+ MHD u Střelnice    

Dukelská                             

nám. 28. října                                       

S.K. Neumanna        

Riegrovo nám.                                        

Sladkovského

Nádražní - kolem Terminálu hromadné dopravy     

Na Okrouhlíku - kolem Terminálu hromadné dopravy       

Nadjezd Dvořákova + svah do Hořické       

Chelčického  

Puškinova      

Gočárova třída od ul. Puškinova po II.SO   

Střelecká od Gočárovy tř. po ul. V Lipkách levá strana     

V Lipkách II.- průchod alejí                                                  

Střelecká  podél LK 2 spodní chodník                                 

Rašínova - podchod Veverkova       

Most U Soutoku - pravý chodník     

Sokolská od Rašínovy tř.po Hradeckou - pravá stezka     

Sokolská sjezd od MHD k FN a před FN   

PROGRAM Č.2

Sokolská u vysokoškolských kolejí  

Sokolská od ul. Brněnská k ul. Hradecká    

Hradecká - od II. SO k Moravskému mostu           

Brněnská - u SPŠ strojní      

Moravský most 

Ignáta Herrmanna                           

Komenského 

Komenského stezka za okresním soudem  

ČSA   

ČSA zastávky ADAL + roh v Kopečku                        

Divišova         

Mostecká       

Eliščino nábřeží mezi mosty                         

Eliščino nábřeží od mostu k lázním a před bazénem          

Palackého     

ČSA, Opletalova, Pelclova   

Šimkova + okolo MMHK      

Mýtská           

Pospíšilova + před GBN       

tř. SNP           

Bratří Štefanů

Jižní + Luční  

Pilňáčkova - podchod u Kauflandu  

Nezvalova + Malšovický most         

Malšovická včetně  nadjezdu           

PROGRAM Č.3

Na Brně- od TSHK k ul. Brněnská   

Brněnská od ul. Na Brně  k II.SO- pravá strana      

přístupové cesty FUTURUM

Mrštíkova - pravá strana       

Štefcova k ZŠ

Sokolská od ul. Hradecká k ul. Brněnská    

Brněnská od II.SO k ul. Palachova  

Brněnská - zastávky Na Plachtě                          

Na Plachtě + podchod          

Jana Masaryka  

Pod Zámečkem od ul. Palachova  po čp. 382        

Brněnská od ul. Blodkova po Svatováclavské náměstí                                         

Svatováclavské náměstí - MHD

M. Horákové + ZŠ                                       

E.Beneše -
podél vozovky + MHD                                                 

E.Beneše - Hradecká - spojka kolem PK III

Hradecká od ul. Domečkova k ul. Sokolská           

Mandysova - před ZŠ           

Mandysova - mezi Jana Masaryka a ul. Selicharova         

Palachova  od ul. Brněnské k podchodu vajíčko    

Palachova od podchodu vajíčko k ul. Brněnská     

Štefánikova  u hlavní vozovky                                            

Štefánikova - areál Hvězda +  k ZŠ a zdravotní středisko  

Sekaninova   

konečná MHD u Durana      

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty