Příloha č. 2

Seznam místních komunikací IV. třídy a účelových komunikací - chodníků, které nebudou v zimním období udržovány

I. Spojovací chodníky k pískovištím, dětským hřištím a mlhovištím

II. Přístupové chodníky ke vchodům domů, garážím, parkovištím a jiným technickým objektům

III. Chodníky v parcích a sadech, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou.

ulice

úsek

Bezejmenná
 

Husitská – průchod parkem

Březhradská

průchod parkem

Dykova 

roh Sokolovská – průchod parkem

Jateční plácek  

průchod parkem

Kubištovy sady

mimo středový průchod parkem

Kyjevská

průchod parkem

Mánesova

park mezi ul. Ambrožovou a Mánesovou

Náměstí 5. května

průchod parkem souběžný s ul. Průmyslovou

Roudničská

průchod parkem

Sady arch. Lisky 

mimo hlavní průchod parkem

Sady V. Nováka

průchod
  parkem

Sukovy sady

mimo hlavní průchod parkem

Svatováclavské náměstí

průchod parkem

Žižkovy sady

mimo hlavní průchod od křižovatky ADAL ke schodům do Radoušovy

Žižkovy sady

schody u ADALU k hudební síni

Žižkovy sady

terasy od schodiště do Radoušovy ul. ke schodům u ADALU

Žižkovy sady 

terasy od schodiště u Pospíšila ke schodům do Radoušovy ul.

Žižkovy sady 

terasy od schodiště u Pospíšila ke schodům do Mýtské ul.

IV.
  Neudržované úseky chodníků, které budou označeny svislou dopravní značkou A
  22 s dodatkovou tabulkou.

ulice

úsek

17. listopadu

u parku levá strana

Akátová

od Lhotecké pravá

Akátová

slepá část

Albertova

od Horovy po Wolkerovu - pravá strana

Anežky Malé

celá

Antala Staška

před čp 355

B. Němcové

od Poděbradovy k Opatovické - levá strana

Bekova

za parkem obě strany

Bělečská

od Akátové k Břízkám levá

Bělečská

od K Břízkám slepá, před čp. 151

Bezejmenná

mezi P. Jilemnického a Mládeže u parku

Bezová

celá

Bezová

od Leknínové pravá strana

Bezručova

od Medkovy k  Veverkově - pravá strana

Bezručova

před čp. 1496-1503 a 1621

Bieblova

celá

Blodkova

od Kyjovské po Pod Strání obě strany

Boční

od Dvorské pravá strana

Boleslavova

celá

Bozděchova

od K. Čapka k Na Okrouhlíku pravá strana

Bratří Čapků

od Pospíšilovy tř. k Buzulucké levá strana

Bratří Štefanů

od Kladské směr Třebechovice celá

Brněnská

proti SPŠ strojní – u vody

Březhradská

mezi čp. 192 a 26

Březhradská

od U Náhona k Poštovní pravá strana

Březhradská

u bytovek

Březová

od Topolové pravá strana

Cihlářská

celá

Cimlerova

od Kydlinovské  levá strana a před čp. 72-44

Čajkovského

před čp. 1005 - 1126, vedle čp. 905

Čechova

od Horovy k Vrchlického - pravá strana

Černilovská

celá

Dělnická

celá

Divecká

celá

Divišova

vedle Gajerových kasáren

Dlouhá

obě strany

Dobroslavova

od Hradecké k Ševčíkově pravá strana

Dobrovského

před čp. 633 - 607

Drahoňovského

obě strany (mimo vedle čp. 1388)

Drtinova

obě strany

Družstevní

od Honkovy ke trati

Dubová

od Úprkovy levá

Durychova 

chodníky u parkoviště před čp 1381-1385 a 1386-1391

Dvorská

od Bohdanečské po E67 pravá strana

Dvorská

od Pálenecké k E67 obě strany

Dykova

od Bezručovy k Sokolovské pravá strana

E. Beneše

od čp 1554 k čp. 1565 spodní vozovka pravá strana u parkovišť

E. Destinové

od Na Občinách levá strana

Eliščino nábřeží

mezi Pražským a Tyršovým  mostem – druhý chodník u vody

Erbenova

od Poděbradovy k Dykově levá strana

Fibichova

od Hybešovy obě strany

Formánkova

před domem čp. 510-514

Fr. Halase

od Pekařovy po čp. 1755

Fr. Tichého

od čp. 435 po 473 a čp. 365 po 371

Františka Tichého

mezi čp. 365-371 a 404-435

Františka Žaloudka

celá

Fučíkova

před čp 754-759, 804-809

Gebauerova  

mezi věžáky

Gočárova tř.

před čp. 761-748 a před čp. 762-839

Gogolova

celá

Gruzínská

před čp. 352-23 a vedle 403

Hálkova

od Všehrdovy k j. Purkyně - pravá strana

Havlíčkova

od čp. 404 k čp. 425 a od čp. 292-508

Hlavní

od K Cikánu směr Roudnička a u čp. 325

Holečkova

od Blahoslavovy po Kladskou pravá strana

Hořická

před čp 430

Hořická

mezi čp. 974-831

Hořická

před čp. 1714

Hradecká

od Na Břehách po čp. 54 levá strana

Hradecká

od Školské po čp. 56 pravá strana

Hradecká

před čp. 669 (bývalá Mileta)

Hradečnice

v celém úseku parkoviště u Lesního hřbitova

Hronkova

od P. Jilemnického levá strana

Hronkova

slepá část obě strany

Hrubínova

před čp. 1458

Husitská

celá

Husova

sídliště

Hybešova

od Bezručovy - levá strana

Ivana Olbrachta

od Hybešovy ke Kuklenské - pravá strana

Jabloňová

od Zahrádkářské k Pálenecké pravá strana

Jana Černého

od Nad Oborou k Na Kopečku levá strana

Jana Černého

před čp. 403-453

Jana Černého

před čp.76 a 78

Jana Černého

od čp. 96 -152 u letiště

Jana Černého

od Smiřické po Věkošskou pravá strana

Jana Černého

od Piletické směr Předměřice podél plotu letiště

Jana Koziny

od Komenského u parku pravá strana

Jana Krušinky

od B. Martinů levá strana

Jana Masaryka

od ul. Pod Zámečkem k MHD

Jana Masaryka

před čp. 708

Janáčkova

od Honkovy ke trati

Jandova

od Náhon levá strana

Jaroměřská

celá

Jasmínová

od Obvodní k  ul. U Lesíka - levá

Jasmínová

před čp. 134

Ječná

od bří. Štefanů po Holečkovu pravá strana

Jičínská

obě strany

Jiráskova

před čp. 430 -759 a před čp. 610 - 717

Jižní

chodník u parkoviště vedle čp. 870

Jungmannova

před a za čp 1382-1388

Jungmannova

před čp. 1440-1448

Jungmannova

za čp. 1390-1396

Jungmannova

za čp 1504-1511

K Dolíkám

celá

K Metelce

levá strana od čp. 341

K Meteoru

celá

K Biřičce

sídliště

K Břízkám

celá mimo čp. 49-57

K Cikánu

od Hlavní po Modřínovou

K Dehetníku

celá

K Hvězdárně

od čp. 1167 po čp. 208

K Osadě

celá

K Rybníku

od čp. 201 pravá strana

K Rybníku

od Roudničské levá strana

Kalendova

od Pražské po Kudrnovu pravá strana

Kampelíkova

od čp. 534 po čp. 609

Kampelíkova

od Pražské obě strany po Stežerskou

Kampelíkova

od Za Škodovkou po čp. 534 pravá strana

Kaplířova

obě strany

Kladská

od Lipové k čp. 2

Kladská

proti Lipové v kopci na nadjezd

Kladská

ve Slatině - celá

Kladská

před čp. 969-333

Klidná

od Voborníkovy levá

Klumparova

od Mánesovy ke Střelecké slepá část

Kmochova

od Na Hrázce pravá strana po Gollovu

Kociánovice

celá

Komenského

před čp. 224 (kasárna)

Kotrčova

celá

Koutníkova

od nadjezdu po P.Jilemnického levá strana

Koutníkova

od P. Jilemnického směr Jičín pravá strana

Koutníkova

mezi čp. 199-290

Kovová

celá

Koželužská

obě strany

Krunertova

před čp. 318 a 761

Křivá

od Příčné ke Školské pravá strana

Křižíkova

od Rokycanovy - celá včetně mostu

Křižkovského

celá

Kubcova

celá

Kubelíkova

u parkoviště

Kubištova

mezi Kalendovou a Machovcovou levá strana

Kubištova

mezi Machovcovou a Krunertovou obě strany

Kudrnova

slepá část 634 - 594

Kutnohorská

od čp. 221 k točce MHD

Kutnohorská

od Vlčkovické po čp. 74 a vedle čp. 169

Kydlinovská

před čp. 236-322

Kydlinovská

před  čp. 221 a 222

Labská louka

úseky chodníků u parkovišť

Leknínová

celá

Letců

od Gočárovy tř. po Herbenovu Pravá strana

Letců

od Gočárovy tř. po Herbenovu levá strana

Ležáky

celá

Lhotecká

od čp. 54 k čp. 81 pravá strana

Lhotecká

od čp. 158 k čp. 180

Lhotecká

před Stříbrným rybníkem - část u parkoviště

Librantická

celá

Lidická

od Markovicke levá strana

Líznerova

celá

Lomená

celá

Ludovíta
  Štúra

od Sokolovny pravá strana

M. Alše

od Dobrovského pravá strana

M. Majerové

od Příčné k Na Břehách levá strana

M. Pujmanové

od Na Břehách k Příčné levá strana

Machkova

od čp. 30 obě strany

Machovcova

celá

Malá

od U Kovárny po Vážní obě strany

Malé náměstí

část podél podloubí

Mandysova

u hřiště proti 1407-1410

Manželů Zemánkových

před řadovými domky

Markova

mezi čp. 518 - 735 obě strany

Markovice

celá

Markovická

od Myslivečkovy po Brandlovu  pravá

Mařákova

celá

Maxe Malého

před čp.302-151

Medkova

mezi Bezručovou a Jungmannovou za domy

Medkova

od čp 1646-1591

Meruňková

celá

Milady Horákové

od Pod Stání k Velehradské levá strana

Milady Horákové

od Velehradské k Blodkově pravá strana

Miřijovského

celá

Mládeže

celá

Mokrá

celá

Mrštíkova

před čp 1146

Myslbekova

od SNP pravá strana

Myslivečkova

od SNP k Markovické pravá strana

Mýtská

od ČSA levá strana na Malé náměstí

Na Brně

vedle Petrofu

Na Cvičišti

celá

Na Dubech

od Piletické směr Piletice obě strany

Na Dubech

u čp. 342 - 327

Na Důchodě

celá

Na Hradě

slepá

Na Humpolci

celá

Na
  Jezírkách

od Hradecké k Na Potoce pravá strana

Na
  Jezírkách

od Hradecké po Na Břehách pravá strana

Na Kopečku

celá

Na Kotli

za čp 1163-1170

Na Kropačce

celá

Na Občinách

roh proti restauraci Na Hrázce

Na Okrouhlíku

od Jana Krušinky k Ant. Dvořáka - celá + slepá za Jičínskou

Na Okrouhlíku

od Vocelovy k O.Nedbala - levá strana

Na Okrouhlíku

před čp. 1681 a 1371

Na Paloukách

obě strany

Na Potoce

jen u parkoviště proti tělocvičně

Na
  Rozhraní

před čp. 1377-1380

Na Rybárně

spojka do Medkovy

Na Rybníce

celá

Na Střezině

od Pouchovské levá strana + vnitroblok

Na Střezině

vedle čp. 345-348

Na Úvoze

od ul. K Cikánu k prof. Smotlachy obě strany

Na Úvoze

od ul. prof. Smotlachy k K Biřičce levá strana

Na Výsluní

celá

Na
  Zahrádkách

od čp. 199 k čp. 223 levá a vedle 484

Na
  Zahrádkách

odbočky k čp. 218,219,220,221

Náhon

od Jandovy k nadjezdu Malšovická - pravá strana

Nálepkova

celá

nám. E. F. Buriana

celé

náměstí
  Osvoboditelů

u travnaté plochy od Komerční banky

Nerudova

před čp. 150-111

Nová

celá

Obecní

celá

Obvodní

levá strana od Březhradské po Jasmínovou

Obvodní

levá strana od Jasmínové ke trati

Obvodní

mezi čp. 158 a 142

Obvodní

pravá od Březhradské po U Hřiště

Opatovická

část u hřiště

Ořechová

celá mimo čp. 62 a 11

Ovocnářská

od Dvorské po Jabloňovou levá strana

P. Holého

od J. Purkyně  k Nerudově pravá strana

Pálenecká

Od Dvorské po čp. 173

Pálenecká

od Pražské po čp. 641 obě strany

Pardubická

od čp. 136 po 175 a od čp. 144 po 659

Pardubická

u čp. 108, 428, 107, 525

Pardubická

od Honkovy k železničnímu přejezdu

Partyzánská

od Přemyslovy po čp. 1714

Pekařova

celá obě strany

Pešinova

od Boleslavovy po U Myslivny levá strana

Petra Jilemnického

mezi Koutníkovou a žel. Přejezdem

Piletická

mezi Velkou a Na Dubech

Piletická

u bytovek před letištěm

Piletická

v Pileticích - vše

Písečná

slepá část

Písečná

za domy 781-775

Písečná

za domy 786-798 u garáží

Písečná (část)

před čp. 223 a přístupy k čp. 777-775, 771-769, 768-766

Plotišťská

celá

Pobřežní

od čp. 69 po čp. 113 (levá strana) + před čp. 308 u stromu

Pod Kopcem

před čp. 301 a 345

Pod Zámečkem

před Mediem pravá strana + slepá část

Pod Zámečkem

vedle čp 471

Pod Zámečkem

za domen 610 Brožíkova

Podhůrská

celá od mostu směr Třebechovice + most

Pohlova

od Kydlinovské pravá strana + před čp. 270-275

Polákova

od Vrchlického po V Koutech pravá strana

Pospíšilova

od Orlické po Slezskou podél parkoviště

Postranní

celá

Poštovní

od Březhradské  obě strany

Poštovní

před čp. 71

Potoční

chodník u parkoviště za čp. 1747

Potoční

od Souběžné k Harmonii I. pravá strana

Pouchovská

u čp. 174-179

Požární

od Kladské levá strana

Pražská

k mostku do Krunertovy

Pražská

k mostku do Machovcovy

Pražská

před čp. 161

Pražská

před čp. 291-591

Pražská

před čp. 65,66

Pražská

před čp. 85-137

profesora Smotlachy

od K Hvězdárně po Na Úvoze obě strany

Prokopa Holého

od J.Purkyně k Nerudově pravá strana

Průmyslová

od čp 944 k čp. 644

Přemyslova

od U Myslivny k lesu levá strana

Příčná

od Hradecké k Na Jezírkách levá strana

Příčná

od Školské k Hradecké pravá strana

R. Naskové

celá

Raisova

od Rubešovy slepá - obě strany

Rautenkrancova

od Jana Koziny pravá

Resslova

od Karla IV k Průmyslové

Rokitanského

celá

Roudničská

od čp. 185 k lesu pravá strana

Roudničská

od K Rybníku k ul. Ke Křížku pravá strana

Roudničská

před čp. 26 u parku

Rubešova

od Kuklenské k Poděbradově - levá strana

Rusecká

mezi Na Dubech a Velkou obě strany

Růžová

celá

Říční

od Vančurova náměstí - levá strana

Říční

za čp.1182-1190

Sadová

od Lhotecké - pravá  strana

Sekaninova

před  čp. 524-528

Sekaninova

u parkovišť, za domy čp. 399 - 421

Seydlerova

od čp 1366 k čp 125

Skupova

celá

Sládkova

od SNP k Topolové levá strana

Sládkova

od SNP ke trati levá strana

Slavíčkova

za kapličkou

Slezská

chodník u parkoviště před čp. 839

Slunečná

od Štolbovy po čp. 616 obě strany

Slunečná

u parkoviště před čp. 1386 - 1391

Smetanovo nábřeží

u parku na nám. 5. května

Sokolovská

od Hybešovy k Veverkově pravá strana + park

Sokolská

chodníky u parkoviště před čp 1381-1385

Souběžná

před Harmonií II u parkoviště

Sovova

na straně u školy

Spojovací

od Cihlářské po U Studánky

Spojovací

od čp. 81 k U Cihelny levá

Sportovní

celá

Správčická

od Jana Černého obě strany

Srdínkova

od Wonkovy pravá strana

Stavební

celá

Stěžerská

celá

Střelecká

od KD Střelnice ke Gočárově tř.

Střelecká

před čp. 802-839

Stříbrná

u točky MHD

Stříbrná náves

od Machkovy celé

Svatováclavské náměstí

před čp. 106,107

Svinarská

celá

Šafaříkova

od Masarykova nám. po Gočárovu tř. obě strany

Šafaříkova

od ul. V Lipkách ke Gočárově tř. levá strana

Šantrochova

u parkoviště

Šeříková

od Poštovní po U Lesíka  - pravá

Školská

od ul. Hradecké po ul. Na Potoce obě strany

Škroupova

od čp. 662 - 726, před čp. 695

Šmeralova

od Poděbradovy k Opatovické - levá strana

Šmilovského

od Na Okrouhlíku k  Dvořákově levá strana

Špitálská

od Tomkovy na Velké náměstí - obě strany

Štefánikova

za Hvězdou u atria

Štolbova

u čp. 602

Šumperská

celá

Švabinského

celá

Tomáškova

celá

Tovární

slepá obě strany

Truhlářská

od Na Zahrádkách ke Kyjevské pravá strana

Truhlářská

u parkoviště mezi čp. 265-245

Trutnovská

obě strany

Tř. SNP

chodník u parkoviště před čp. 640-789

Tř. SNP

za čp. 611-614

Třebízského

od Dykovy k Veverkovy - pravá strana

Turinského

od Dykovy k Veverkovy - pravá strana

Tylovo
  nábřeží 

mezi Pražským a Tyršovým  mostem – druhý chodník u vody

U Cihelny

celá

U Cihelny

obě strany

U Fotochemy

obě strany

U Háječku

od Topolové pravá strana

U Hřiště

od Obvodní po Poštovní - levá strana

U Hřiště

od Poštovní po U Lesíka - obě strany

U Jednoty

celá

U Kavalírů

od Hradební ke garážím levá

U Kavalírů

u sadů V. Nováka

U Kovárny

obě strany

U Lesíka

od Březhradské pravá strana

U Mostku

vedle čp. 445-262

U Myslivny

před čp. 814-496 a před čp. 1110-1446

U Náhona

od Bekovy obě strany

U Náhona

od Husitské obě strany

U Náhona

slepá část

U Pastvišť

celá

U Přívozu

lávka přes Orlici

U Sokola

u nové výstavby

U Střelnice

od Na Občinách pravá

U Svodnice

celá

U Trati

celá

Uhelná

od Slezské po Bratří Štefanů pravá strana

Ulrichovo náměstí

kolem plochy

Uzavřená

celá

Úzká

obě strany

V Domkách

celá

V Kopečku

obě strany

V Koutech

části se sloupy VO + za domem 1225-1229

V Koutech

od Horovy levá strana

V Koutech

před čp. 1286-1287

V Lipkách

u boční vozovky před ZŠ Zálabí

V Tůních

od Voborníkovy levá strana

Vážní

mezi Dřevařskou a Malou

Ve Stromovce

úseky chodníků u parkovišť

Ve Svahu

od Roudničské levá strana

Věkošská

celá

Velehradská

od Blodkovy po M. Horákové pravá strana

Velká

od Malé po čp. 91

Velké náměstí

od ul. Na Kropačce po Malé náměstí

Vilová

obě strany

Višňová

celá

Víta
  Nejedlého

od Orlické k Okružní pravá strana

Vlčkovická

od čp. 177 k točce MHD

Vlčkovická

od čp. 223 po Kutnohorskou

Vlčkovická

od Kutnohorské směr Vlčkovice vše

Voborníkova

před čp. 163 - 254

Vrbová

celá obě strany

Všehrdova

od Nerudovy k P.Holého pravá strana

Vydrova

od Poděbradovy k Winterově levá strana a před čp 1078-1125

Východní

od Široké k R.Naskové

Výrobní

celá

Vysocká

u parkovišť

Winterova

od  J. Purkyně k  B. Němcové pravá strana

Wolkerova

od Čechovy po Nerudovu pravá strana

Za Kostelem

mezi ul. Na Zahrádkách a Věkošská

Za Lípou

obě strany

Za Škodovkou

od Dvorské po Tomáškovu pravá strana

Za Škodovkou

od Dvorské průchod k prodejně Cerea

Za Škodovkou

od Pražské pravá strana po čp. 316

Za Škodovkou

od přechodu u odbočky k Jeně směr Cerea

Za Škodovkou

od Stežerské po Tomáškovu levá strana

Za Školou

celá

Za Zelárnou

obě strany

Zadní

celá

Zahrádkářská

od Dvorské po Fr. Tichého pravá strana a od čp. 482 směr Tomáškova

Zahrádkářská

od Dvorské po Jabloňovou levá strana

Zákrejsova

od ul. Náhon pravá strana

Zámostí

od Přímské levá

Zborovská

od Hradecké po odbočku k FN

Zelená

od Jiráskovy po čp. 120 pravá strana

Zelená

od Pražské pravá strana

Zelená

u čp. 1 a 149-120

Zemědělská

celá obě strany

Zeyerova

od Dykovy k Veverkovy - pravá strana

Zeyerova

od Hybešovy  ke K.Světlé levá strana

Želivského

obě strany

Žitná

obě strany

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty