Příloha č. 2

[15. leden 2013]  Seznam místních komunikací IV. třídy - chodníků a účelových komunikací, které nebudou v zimním období udržovány

Spojovací chodníky k pískovištím, dětským hřištím a mlhovištím

Přístupové chodníky ke vchodům domů

Chodníky v parcích

Chodníky se sloupy veřejného osvětlení

Chodníky ve vnitroblocích

Dále byly stanoveny úseky místních komunikací IV. třídy – chodníků, které pro svůj malý dopravní význam v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel nebudou v zimním období udržovány. Jedná se především o úseky chodníků, které nemají širší návaznost na komunikační síť města, slouží výlučně pro obsluhu parkovišť, garáží, technických objektů apod. Dále úseky chodníků duplicitní, kdy ve stejném směru vedou dva i více chodníků (do údržby byly zařazeny úseky s menším množstvím překážek) při zachování schůdnosti v dané lokalitě, chodníky v parcích a chodníky, kde technický stav povrchu neumožňuje provádět zimní údržbu.

                                                                    

I. Chodníky v parcích a sadech

 

ulice                                                            úsek

Bezejmenná                                              Husitská – průchod parkem

Březhradská                                              průchod parkem

Dykova                                                        roh Sokolovská – průchod parkem

Jateční plácek                                           průchod parkem

Kubištovy sady                                          mimo středový průchod parkem

Kyjevská                                                     průchod parkem

Mánesova                                                  park mezi ul. Ambrožovou a Mánesovou

Náměstí 5. května                                     průchod parkem souběžný s ul. Průmyslovou

Roudničská                                                průchod parkem

Sady arch. Lisky                                        mimo hlavní průchod parkem

Sady V. Nováka                                        průchod parkem

Sukovy sady                                              mimo hlavní průchod parkem

Svatováclavské náměstí                         průchod parkem

Žižkovy sady                                              mimo hlavní průchod od křižovatky ADAL ke schodům do Radoušovy

Žižkovy sady                                              schody u ADALU k hudební síni

Žižkovy sady                                              terasy od schodiště do Radoušovy ul. ke schodům u ADALU

Žižkovy sady                                              terasy od schodiště u Pospíšila ke schodům do Radoušovy ul.

Žižkovy sady                                              terasy od schodiště u Pospíšila ke schodům do Mýtské ul.

                                                                    

II. Chodníky malého dopravního významu, tj. chodníky s menší frekvencí chodců

 

ulice                                                            úsek

17. listopadu                                              u parku levá strana

Akátová                                                       od Lhotecké pravá

Akátová                                                       slepá část

Albertova                                                    od Horovy po Wolkerovu - pravá strana

Anežky Malé                                              celá

Antala Staška                                            před čp 355

B. Němcové                                               od Poděbradovy k Opatovické - levá strana

Bekova                                                        za parkem obě strany

Bělečská                                                     od Akátové k Břízkám levá

Bělečská                                                     od K Břízkám slepá, před čp. 151

Bezejmenná                                              mezi P. Jilemnického a Mládeže u parku

Bezová                                                        celá

Bezová                                                        od Leknínové pravá strana

Bezručova                                                  od Medkovy k  Veverkově - pravá strana

Bezručova                                                  před čp. 1496-1503 a 1621

Bieblova                                                     celá

Blodkova                                                    od Kyjovské po Pod Strání obě strany

Boční                                                           od Dvorské pravá strana

Boleslavova                                               celá

Bozděchova                                               od K. Čapka k Na Okrouhlíku pravá strana

Bratří Čapků                                               od Pospíšilovy tř. k Buzulucké levá strana

Bratří Štefanů                                            od Kladské směr Třebechovice celá

Brněnská                                                    proti SPŠ strojní u vody

Březhradská                                              mezi čp. 192 a 26

Březhradská                                              od U Náhona k Poštovní pravá strana

Březhradská                                              u bytovek

Březová                                                      od Topolové pravá strana

Cihlářská                                                    celá

Cimlerova                                                  od Kydlinovské  levá strana a před čp. 72-44

Čajkovského                                              před čp 1005 - 1126, vedle čp. 905

Čechova                                                     od Horovy k Vrchlického - pravá strana

Černilovská                                                celá

Dělnická                                                     celá

Divecká                                                       celá

Divišova                                                      vedle Gajerových kasáren

Dlouhá                                                        obě strany

Dobroslavova                                            od Hradecké k Ševčíkově pravá strana

Dobrovského                                             před čp. 633 - 607

Drahoňovského                                        obě strany (mimo vedle čp. 1388)

Drtinova                                                      obě strany

Družstevní                                                  od Honkovy ke trati

Dubová                                                       od Úprkovy levá

Durychova                                                  chodníky u parkoviště před čp 1381-1385 a 1386-1391

Dvorská                                                      od Bohdanečské po E67 pravá strana

Dvorská                                                      od Pálenecké k E67 obě strany

Dykova                                                        od Bezručovy k Sokolovské pravá strana

E. Beneše                                                   od čp 1550 k čp. 1565 spodní vozovka pravá strana u parkovišť

E. Destinové                                              od Na Občinách levá strana

Eliščino nábřeží                                        mezi Pražským a Tyršovým  mostem – druhý chodník u vody

Erbenova                                                    od Poděbradovy k Dykově levá strana

Fibichova                                                    od Hybešovy obě strany

Formánkova                                              před domem čp. 510-514

Fr. Halase                                                   od Pekařovy po čp. 1755

Fr. Tichého                                                 od čp. 435 po 473 a čp. 365 po 371

Františka Tichého                                     mezi čp. 365-371 a 404-435

Františka Žaloudka                                   celá

Fučíkova                                                     před čp 754-759, 804-809

Gebauerova                                               mezi věžáky

Gočárova tř.                                               před čp. 761-748 a před čp. 762-839

Gogolova                                                    celá

Gruzínská                                                   před čp. 352-23 a vedle 403

Hálkova                                                      od Všehrdovy k j. Purkyně - pravá strana

Hannova                                                     celá

Havlíčkova                                                 od čp. 404 k čp. 425 a od čp. 292-508

Hlavní                                                          od K Cikánu směr Roudnička a u čp. 325

Holečkova                                                  od Blahoslavovy po Kladskou pravá strana

Hořická                                                       před čp 430

Hořická                                                       mezi čp. 974-831

Hořická                                                       před čp. 1714

Hradecká                                                    od Na Břehách po čp. 54 levá strana

Hradecká                                                    od Školské po čp. 56 pravá strana

Hradecká                                                    před čp. 669 (bývalá Mileta)

Hradečnice                                                v celém úseku parkoviště u Lesního hřbitova

Hronkova                                                    od P. Jilemnického levá strana

Hronkova                                                    slepá část obě strany

Hrubínova                                                  před čp. 1458

Husitská                                                      celá

Husova                                                       sídliště

Hybešova                                                   od Bezručovy - levá strana

Ivana Olbrachta                                         od Hybešovy ke Kuklenské - pravá strana

Jabloňová                                                  od Zahrádkářské k Pálenecké pravá strana

Jana Černého                                           od Nad Oborou k Na Kopečku levá strana

Jana Černého                                           před čp. 403-453

Jana Černého                                           před čp.76 a 78

Jana Černého                                           od čp. 96 -152 u letiště

Jana Černého                                           od Piletické směr Předměřice podél plotu letiště

Jana Koziny                                               od Komenského u parku pravá strana

Jana Krušinky                                            od B. Martinů levá strana

Jana Masaryka                                          od ul. Pod Zámečkem k MHD

Jana Masaryka                                          před čp. 708

Janáčkova                                                  od Honkovy ke trati

Jandova                                                      od Náhon levá strana

Jaroměřská                                                celá

Jasmínová                                                 od Obvodní k  ul. U Lesíka - levá

Jasmínová                                                 před čp. 134

Ječná                                                          od Bří Štefanů po Holečkovu pravá strana

Jičínská                                                       obě strany

Jiráskova                                                    před čp. 430 -759 a před čp. 610 - 717

Jižní                                                             chodník u parkoviště vedle čp. 870

Jungmannova                                           před a za čp 1382-1388

Jungmannova                                           před čp. 1440-1448

Jungmannova                                           za čp 1390-1396

Jungmannova                                           za čp 1504-1511

K Dolíkám                                                  celá

K Metelce                                                   levá strana od čp. 341

k Meteoru                                                   celá

K Biřičce                                                     sídliště

K Břízkám                                                   celá mimo čp. 49-57

K Cikánu                                                     od Hlavní po Modřínovou

K Dehetníku                                               celá

K Hvězdárně                                              od čp. 1167 po čp. 208

K Osadě                                                      celá

K Rybníku                                                   od čp. 201 pravá strana

K Rybníku                                                   od Roudničské levá strana

Kalendova                                                  od Pražské po Kudrnovu pravá strana

Kampelíkova                                             od čp. 534 po čp. 609

Kampelíkova                                             od Pražské obě strany po Stěžerskou

Kampelíkova                                             od Za Škodovkou po čp. 534 pravá strana

Kaplířova                                                    obě strany

Kladská                                                       od Lipové k čp. 2

Kladská                                                       proti Lipové v kopci na nadjezd

Kladská                                                       ve Slatině - celá

Kladská                                                       před čp. 969-333

Klidná                                                          od Voborníkovy levá

Klumparova                                               od Mánesovy ke Střelecké slepá část

Kmochova                                                  od Na Hrázce pravá strana po Gollovu

Kociánovice                                               celá

Komenského                                             před čp. 224 (kasárna)

Kotrčova                                                     celá

Koutníkova                                                 od nadjezdu po P. Jilemnického levá strana

Koutníkova                                                 od P. Jilemnického směr Jičín pravá strana

Koutníkova                                                 mezi čp. 199-290

Kovová                                                        celá

Koželužská                                                obě strany

Krunertova                                                 od čp. 584 k mostku

Krunertova                                                 před čp. 318 a 761

Křivá                                                            od Příčné ke Školské pravá strana

Křižíkova                                                     od Rokycanovy - celá včetně mostu

Křížkovského                                             celá

Kubcova                                                     celá

Kubelíkova                                                 u parkoviště

Kubištova                                                   mezi Kalendovou a Machovcovou levá strana

Kubištova                                                   mezi Machovcovou a Krunertovou obě strany

Kudrnova                                                    slepá část 634 - 594

Kutnohorská                                              od čp. 221 k točce MHD

Kutnohorská                                              od Vlčkovické po čp. 74 a vedle čp. 169

Kydlinovská                                               před čp. 236-322

Kydlinovská                                               před  čp. 221 a 222

Leknínová                                                  celá

Letců                                                           od Gočárovy tř.  Pravá strana

Ležáky                                                        celá

Lhotecká                                                     od čp. 54 k čp. 81 pravá strana

Lhotecká                                                     od čp. 158 k čp. 180

Lhotecká                                                     před Stříbrným rybníkem - část u parkoviště

Librantická                                                 celá

Lidická                                                        od Markovické levá strana

Líznerova                                                   celá

Lomená                                                      celá

Ludovíta Štúra                                           os Sokolovny pravá strana

M. Alše                                                        od Dobrovského pravá strana

M. Majerové                                               od Příčné k Na Břehách levá strana

M. Pujmanové                                           od Na Břehách k Příčné levá strana

Machkova                                                   od čp. 30 obě strany

Machovcova                                              celá

Malá                                                            od U Kovárny po Vážní obě strany

Malé náměstí                                             část podél podloubí

Mandysova                                                u hřiště proti 1407-1410

Manželů Zemánkových                           před řadovými domky

Markova                                                      mezi čp. 518 - 735 obě strany

Markovice                                                   celá

Markovická                                                 od Myslivečkovy po Brandlovu  pravá

Mařákova                                                   celá

Maxe Malého                                             před čp. 302-151

Medkova                                                     mezi Bezručovou a Jungmannovou za domy

Medkova                                                     od čp 1646-1591

Meruňková                                                 celá

Milady Horákové                                       od Pod Stání k Velehradské levá strana

Milady Horákové                                       od Velehradské k Blodkově pravá strana

Miřijovského                                              celá

Mládeže                                                      celá

Mokrá                                                          celá

Mrštíkova                                                    před čp 1146

Myslbekova                                                od SNP pravá strana

Myslivečkova                                             od SNP k Markovické pravá strana

Mýtská                                                         od ČSA levá strana na Malé náměstí

Na Brně                                                      vedle Petrofu

Na Cvičišti                                                  celá

Na Dubech                                                 od Piletické směr Piletice obě strany

Na Dubech                                                 u čp. 342 - 327

Na Důchodě                                              celá

Na Hradě                                                    slepá

Na Humpolci                                             celá

Na Jezírkách                                              od Hradecké k Na Potoce pravá strana

Na Jezírkách                                              od Hradecké po Na Břehách pravá strana

Na Kopečku                                               celá

Na Kotli                                                       za čp 1163-1170

Na Kropáčce                                              celá

Na Občinách                                              roh proti restauraci Na Hrázce

Na Okrouhlíku                                           od Jana Krušinky k Ant. Dvořáka - celá + slepá za Jičínskou

Na Okrouhlíku                                           od Vocelovy k O.Nedbala - levá strana

Na Okrouhlíku                                           před čp. 1681 a 1371

Na Paloukách                                            obě strany

Na Potoce                                                  jen u parkoviště proti tělocvičně

Na Rozhraní                                               před čp. 1377-1380

Na Rybárně                                                spojka do Medkovy

Na Rybníce                                                celá

Na Střezině                                                od Pouchovské levá strana + vnitroblok

Na Střezině                                                vedle čp. 345 - 348

Na Úvoze                                                   od ul. K Cikánu k prof. Smotlachy obě strany

Na Úvoze                                                   od ul. prof. Smotlachy k K Biřičce levá strana

Na Výsluní                                                  celá

Na Zahrádkách                                         od čp. 199 k čp. 223 levá

Na Zahrádkách                                         odbočky k čp. 218,219,220,221

Náhon                                                         od Jandovy k nadjezdu Malšovická - pravá strana

Nálepkova                                                   

nám. E. F. Buriana                                    celé

náměstí Osvoboditelů                              u travnaté plochy od Komerční banky

Nerudova                                                   před čp. 150 - 111

Nová                                                            celá

O. Nedbala                                                 od Na Okrouhlíku pravá strana

Obecní                                                        celá

Obvodní                                                      levá strana od Březhradské po Jasmínovou

Obvodní                                                      levá strana od Jasmínové ke trati

Obvodní                                                      mezi čp. 158 a 142

Obvodní                                                      pravá od Březhradské po U Hřiště

Opatovická                                                 část u hřiště

Ořechová                                                    celá mimo čp. 62 a 11

Ovocnářská                                                od Dvorské po Jabloňovou levá strana

P. Holého                                                   od J. Purkyně  k Nerudově pravá strana

Pálenecká                                                  Od Dvorské po čp. 173

Pálenecká                                                  od Pražské po čp. 641 obě strany

Pardubická                                                 od čp. 136 po 175 a od čp. 144 po 659

Pardubická                                                 u čp. 108, 428, 107, 525

Partyzánská                                               od Přemyslovy po čp. 1714

Pekařova                                                    celá obě strany

Pešinova                                                    od Boleslavovy po U Myslivny levá strana

Petra Jilemnického                                  mezi Koutníkovou a žel. Přejezdem

Piletická                                                      mezi Velkou a Na Dubech

Piletická                                                      u bytovek před letištěm

Piletická                                                      v Pileticích - vše

Písečná                                                       slepá část

Písečná                                                       za domy 781-775

Písečná                                                       za domy 786-798 u garáží

Písečná (část)                                            před čp. 223 a přístupy k čp. 777-775, 771-769, 768-766

Plotišťská                                                   celá

Pobřežní                                                     od čp. 69 po čp. 113 (levá strana) + před čp. 308 u stromu

Pod Kopcem                                              před čp. 301 a 345

Pod Zámečkem                                        před Mediem pravá strana + slepá část

Pod Zámečkem                                        vedle čp 471

Pod Zámečkem                                        za domen 610 Brožíkova

Podhůrská                                                  celá od mostu směr Třebechovice + most

Pohlova                                                      od Kydlinovské pravá strana + před čp. 270-275

Polákova                                                    od Vrchlického po V Koutech pravá strana

Pospíšilova                                                od Orlické po Slezskou podél parkoviště

Postranní                                                    celá

Poštovní                                                      od Březhradské  obě strany

Poštovní                                                      před čp. 71

Potoční                                                        chodník u parkoviště za čp. 1747

Potoční                                                        od Souběžné k Harmonii I. pravá strana

Pouchovská                                               u čp. 174-179

Požární                                                       od Kladské levá strana

Pražská                                                       k mostku do Krunertovy

Pražská                                                       k mostku do Machovcovy

Pražská                                                       před čp. 161

Pražská                                                       před čp. 291-591

Pražská                                                       před čp. 65,66

Pražská                                                       před čp. 85-137

profesora Smotlachy                               od K Hvězdárně po Na Úvoze obě strany

Prokopa Holého                                        od J.Purkyně k Nerudově pravá strana

Průmyslová                                                od čp 944 k čp. 644

Přemyslova                                                od U Myslivny k lesu levá strana

Příčná                                                          od Hradecké k Na Jezírkách levá strana

Příčná                                                          od Školské k Hradecké pravá strana

R. Naskové                                                 celá

Raisova                                                       od Rubešovy slepá - obě strany

Rautenkrancova                                        od Jana Koziny pravá

Resslova                                                     od Karla IV. k Průmyslové

Rokitanského                                             obě strany

Roudničská                                                od čp. 185 k lesu pravá strana

Roudničská                                                od K Rybníku k ul. Ke Křížku pravá strana

Roudničská                                                před čp. 26 u parku

Rubešova                                                   od Kuklenské k Poděbradově - levá strana

Rusecká                                                      mezi Na Dubech a Velkou obě strany

Růžová                                                        celá

Říční                                                            od Vančurova náměstí - levá strana

Říční                                                            za čp.1182-1190

Sadová                                                       od Lhotecké - pravá  strana

Sekaninova                                                před  čp. 524-528

Sekaninova                                                u parkovišť, za domy čp. 399 - 421

Seydlerova                                                 od čp 1366 k čp 125

Skupova                                                      

Sládkova                                                    od SNP k Topolové levá strana

Sládkova                                                    od SNP ke trati levá strana

Slavíčkova                                                  za kapličkou

Slezská                                                       chodník u parkoviště před čp. 839

Slunečná                                                    od Štolbovy po čp. 616 obě strany

Slunečná                                                    u parkoviště před čp. 1386 - 1391

Smetanovo nábřeží                                  u parku na nám. 5. května

Sokolovská                                                od  Hybešovy k Veverkově pravá strana + park

Sokolská                                                     chodníky u parkoviště před čp 1381-1385

Souběžná                                                   před Harmonií II u parkoviště

Sovova                                                        na straně u školy

Spojovací                                                   od Cihlářské po U Studánky

Spojovací                                                   od čp. 81 k U Cihelny levá

Sportovní                                                    celá

Správčická                                                 od Jana Černého obě strany

Srdínkova                                                   od Wonkovy pravá strana

Stavební                                                     celá

Stěžerská                                                   celá

Střelecká                                                    od KD Střelnice ke Gočárově tř.

Střelecká                                                    před čp. 802 - 839

Stříbrná                                                       u točky MHD

Stříbrná náves                                           od Machkovy celé

Svatováclavské náměstí                         před čp. 106,107

Svinarská                                                   celá

Šafaříkova                                                  od Masarykova nám. po Gočárovu tř. obě strany

Šafaříkova                                                  od ul. V Lipkách ke Gočárově tř. levá strana

Šantrochova                                              u parkoviště

Šeříková                                                     od Poštovní po U Lesíka  - pravá

Školská                                                       od ul. Hradecké po ul. Na Potoce obě strany

Škroupova                                                  od čp. 662 - 726, před čp. 695

Šmeralova                                                 od Poděbradovy k Opatovické - levá strana

Šmilovského                                              od Na Okrouhlíku k  Dvořákově levá strana

Špitálská                                                     od Tomkovy na Velké náměstí - obě strany

Štefánikova                                                za Hvězdou u atria

Štolbova                                                     u čp. 602

Šumperská                                                celá

Švabinského                                              celá

Tomáškova                                                celá

Tovární                                                        slepá obě strany

Truhlářská                                                  od Na Zahrádkách ke Kyjevské pravá strana

Truhlářská                                                  u parkoviště mezi čp. 265-245

Trutnovská                                                 obě strany

Tř. SNP                                                       chodník u parkoviště před čp. 640-789

Tř. SNP                                                       za čp. 611-614

Třebízského                                               od Dykovy k Veverkově - pravá strana

Turinského                                                 od Dykovy k Veverkově - pravá strana

Tylovo nábřeží                                           mezi Pražským a Tyršovým  mostem – druhý chodník u vody

U Cihelny                                                   celá

U Cihelny                                                   obě strany

U Fotochemy                                             obě strany

U Háječku                                                  od Topolové pravá strana

U Hřiště                                                       od Obvodní po Poštovní - levá strana

U Hřiště                                                       od Poštovní po U Lesíka - obě strany

U Jednoty                                                   celá

U Kavalírů                                                  od Hradební ke garážím levá

U Kavalírů                                                  u sadů V. Nováka

U Kovárny                                                  obě strany

U Lesíka                                                     od Březhradské pravá strana

U Mostku                                                    vedle čp. 445-262

U Myslivny                                                  před čp. 814-496 a před čp. 1110-1446

U Náhona                                                   od Bekovy obě strany

U Náhona                                                   od Husitské obě strany

U Náhona                                                   slepá část

U Pastvišť                                                    

U Přívozu                                                    lávka přes Orlici

U Střelnice                                                 od Na Občinách pravá

U Svodnice                                                celá

U Trati                                                         celá

Uhelná                                                        od Slezské po Bratří Štefanů pravá strana

Ulrichovo náměstí                                    kolem plochy

Uzavřená                                                     

Úzká                                                            obě strany

V Domkách                                                celá

V Kopečku                                                  obě strany

V Koutech                                                   části se sloupy VO + za domem 1225-1229

V Koutech                                                   od Horovy levá strana

V Koutech                                                   před čp. 1286-1287

V Lipkách                                                   u boční vozovky před ZŠ Zálabí

V Tůních                                                     od Voborníkovy levá strana

Vážní                                                           mezi Dřevařskou a Malou

Ve Svahu                                                    od Roudničské levá strana

Věkošská                                                    celá

Velehradská                                              od Blodkovy po M. Horákové pravá strana

Velká                                                           od Malé po čp. 91

Velké náměstí                                           od ul. Na Kropáčce po Malé náměstí

Vilová                                                          obě strany

Višňová                                                       celá

Víta Nejedlého                                          od Orlické k Okružní pravá strana

Vlčkovická                                                  od čp. 177 k točce MHD

Vlčkovická                                                  od čp. 223 po Kutnohorskou

Vlčkovická                                                  od Kutnohorské směr Vlčkovice vše

Voborníkova                                              před čp. 163 - 254

Vrbová                                                        celá obě strany

Všehrdova                                                  od Nerudovy k P. Holého pravá strana

Vydrova                                                      od Poděbradovy k Winterově levá strana a před čp 1078-1125

Východní                                                    od Široké k R. Naskové

Výrobní                                                       celá

Vysocká                                                      u parkovišť

Winterova                                                   od  J. Purkyně  k  B. Němcové pravá strana

Wolkerova                                                  od Čechovy po Nerudovu pravá strana

Za Kostelem                                              mezi ul. Na Zahrádkách a Věkošská

Za Lípou                                                     obě strany

Za Škodovkou                                           od Dvorské po Tomáškovu pravá strana

Za Škodovkou                                           od Dvorské průchod k prodejně Cerea

Za Škodovkou                                           od Pražské pravá strana po čp. 316

Za Škodovkou                                           od přechodu u odbočky k Jeně směr Cerea

Za Škodovkou                                           od Stežerské po Tomáškovu levá strana

Za Školou                                                   celá

Za Zelárnou                                               obě strany

Zadní                                                           celá

Zahrádkářská                                            od Dvorské po Fr. Tichého pravá strana a od čp. 482 směr Tomáškova

Zahrádkářská                                            od Dvorské po Jabloňovou levá strana

Zákrejsova                                                 od ul. Náhon pravá strana

Zámostí                                                       od Přímské levá

Zborovská                                                  od Hradecké po odbočku k FN

Zelená                                                         od Jiráskovy po čp. 120 pravá strana

Zelená                                                         od Pražské pravá strana

Zelená                                                         u čp. 1 a 149-120

Zemědělská                                               celá obě strany

Zeyerova                                                    od Dykovy k Veverkově - pravá strana

Zeyerova                                                    od Hybešovy ke K. Světlé levá strana

Želivského                                                  obě strany

Žitná                                                            obě strany

                                                                    

 

III. Chodníky ve vnitroblocích

 

ulice                                                            úsek

Baťkovo náměstí                                      vjezd skrz čp. 625

Haškova                                                     vjezd skrz čp. 1237

Herbenova                                                 vjezd vedle čp. 1108

Gočárova třída                                           vjezd vedle čp. 1103

V Koutech                                                   vjezd vedle čp. 1279

Šafaříkova                                                  vjezd skrz čp. 650

Čelakovského                                           vjezd skrz 501

Škroupova                                                  vjezd vedle čp. 719

U Koruny                                                    vjezd mezi 1248-9

Otokara Březiny                                        vjezd vedle čp. 1262

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty