Příloha č.1

[15. leden 2013]  Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány

17. listopadu   

Adolfa Doležala      

Akademika Heyrovského      

Akátová        

Albertova        

Ambrožova        

Anežky Malé        

Antala Staška        

Balbínova

Barchůvek  

Bekova        

Bělečská        

Bendlova        

Bezejmenná        

Bezová        

Bidlova        

Bieblova, od ul. Zemědělská po ul. Kladská    

Blahoslavova        

Blodkova, od ul. Pod Strání po lesopark   

Boční         

Bohdanečská       

Boleslavova        

Borová        

Borovinka

Bozděchova mezi Karla Čapka a Na Okrouhlíku       

Boženy Němcové       

Brandlova        

bratří Čapků        

Brožíkova        

Březová        

Břidličná        

Cejpova        

Cihlářská        

Citrusová        

Čechova

Černilovská        

Červeného        

Dědkova        

Dělnická        

Dlouhá        

Dobroslavova        

Dobrovského        

Domečkova        

Drahoňovského       

Drtinova        

Družstevní        

Dřevařská        

Dubinská        

Dubová        

Durychova        

Erbenova        

Exnárova        

Františka Šubrta

Farářství

Fibichova        

Formánkova        

Fr. Šubrta        

Fr. Tichého        

Fr. Žaloudka        

Fráni Šrámka        

Franušova        

Fričova        

Fučíkova

Gagarinova, mezi Severní a tř. SNP    

Garážní

Gebauerova         

Gogolova        

Gollova        

Grégrovo náměstí       

Gruzínská        

Hálkova        

Heřmanova        

Holečkova        

Holubova       

Hostivítova        

Hradební        

Hrdého        

Hronkova        

Husitská        

Hybešova        

Chaloupky

Chmelova        

Ivana Olbrachta      

Jabloňová        

Jalovcová

Jana Koziny        

Janáčkova        

Jandova        

Jánošíkova        

Jarošova        

Jasmínová        

Javorová       

Ječná         

Jičínská        

Jindrova        

Jiráskova        

K Aleji        

K Borku        

K Břízkám        

K Cikánu        

K Dolíkám        

K Hvězdárně        

K Labi        

K Lesu        

K Metelce        

K Náhonu        

K Polabinám        

K Potoku        

K Rybníku        

Kampanova   

Kampelíkova        

Kaplířova        

Karla Čapka        

Karla Tomana   

Karolíny Světlé   

Kaštanová        

Ke Křížku        

Ke Splavu        

Kejzlarova        

Klášterského        

Klicperova   

Klidná         

Klumparova, mezi ul. Střelecká a Mánesova  

Kmochova        

Kollárova   

Kolmá         

Kotěrova   

Kovová                                                                                                               

Koželužská        

Kpt. Fechtnera        

Krapkova        

Krátká         

Krunertova        

Křivá         

Křižíkova  

Křížkovského        

Kubcova        

Kubelíkova        

Kubištova        

Kudrnova        

Květná        

Kyjevská        

Kyjovská        

Labská Kotlina

Labská Louka

Leknínova        

Lesní         

Ležáky        

Lhotecká, náves

Lidická  

Lomená        

Luční         

Ludovíta Štúra   

Lužická        

Machkova        

Machovcova        

Malá         

Malinová        

Mandysova        

Mánesova (část), od ul. V Lipkách po ul. Nerudova,

od ul. Klumparova po Baťkovo nám.  

Manželů Zemánkových

Marie Majerové                                                                                               ¨

Marie Pujmanové       

Markova        

Markovická        

Mařákova   

Maxe Malého        

Medkova   

Mikoláše Alše   

Milady Horákové, od křižovatky s ul. Pod Strání

Miroslava Hájka       

Miřiovského        

Mládeže        

Mlýnská        

Mokrá         

Moravská  

Mrštíkova, propojení s ul. Čajkovského za Futurem      

Myslbekova        

Na Barvínku        

Na Břehách        

Na Cvičišti        

Na Drážkách        

Na Dřevěnce        

Na Dubech        

Na Důchodě        

Na Hradě   

Na Hrázce        

Na Humpolci        

Na Jezírkách        

Na Konečné        

Na Kopečku        

Na Kotli, od křiž. s ul. Fučíkova po ul. na Kotli

Na Kropáčce   

Na Mlejnku        

Na Ohradě        

Na Okrouhlíku, mezi ul. Dvořákova a Vocelova   

Na Paloukách        

Na Pískách        

Na Plachtě        

Na Potoce        

Na Rozhraní        

Na Rybárně (část), mezi Rašínovou tř. a řekou Labem     

Na Rybníce        

Na Sádkách        

Na Stávku        

Na Stružce        

Na Střezině        

Na Úvoze        

Na Valince        

Na Valše        

Na Výsluní        

Na Zahrádkách                                                                                              

Nad Oborou        

Nad Rozárkou       

Nad Rybníky        

Nálepkova        

nám. E. F. Buriana

nám. Jana Pavla II.       

Nerudova, od ul. Mánesovy po ul. Všehrdova

a dále ke trati

Nová         

Obchodní        

Obvodní        

Odlehlá   

Okrajová        

Okružní

Oldřichova        

Opatovická   

Orebská        

Orlická        

Orlické nábř.  

Ořechová        

Oskara Nedbala   

Ostrovní

Otokara Březiny   

Ovocnářská        

Pajkrova flošna

Palackého   

Panelová        

Pavla Hanuše   

Pekařova (část), od ul. F. Šubrta po ul. Mrštíkovu  

Pěšinova        

Písečná        

Pivovarská flošna

Plácelova   

Pobřežní        

Pod Haltýřem        

Pod Lesem        

Pod Zámečkem, mezi ul. Palachova až ul. Slunečná   

Pohlova        

Polní         

Postranní        

Poštovní        

Potoční        

Požární        

Prašingerova        

Profesora Smotlachy       

Prokopa Holého  

Prostějovská        

Průmyslová, od ul. Resslova po ul. Škroupova   

Přespolní        

Příčná         

Přímská        

Radoušova   

Raisova   

Rautenkraucova   

Rokycanova   

Rokitanského   

Roudničská, zbývající část od točny MHD po les

Rusecká        

Růženy Jesenské       

Růženy Naskové       

Růžová        

Rybářská

Říčařova        

Sadová        

Sádovská       

Sedláčkova   

Selicharova   

Severní, mezi Severní a křiž. Slezskou –

Na Drážkách a Lužická     

Seydlerova    

Sezemická        

Skupova        

Sládkova        

Sladkovského, mezi ul. Nádražní a Hořickou   

Slatinská, od I/11 po ul. Svinarská    

Slavíčkova        

Slezská        

Slunečná       

Smetanovo nábř., od nám. 5. května po ul. Říční  

Smiřická        

Sokolovská   

Souběžná        

Sovova

Spojovací, od Spojovací po U Cihelny   

Sportovní        

Správčická

Střelecká, KD Střelnice                           

Stará Polní        

Stavební        

Stěžerská        

Střední        

Stříbrná        

Suchého        

Sukova        

Sušilova   

Svatojánská, od křiž. se Svatojánskou po kruh. objezd

Svatováclavské nám., mimo točny MHD    

Svinarská, od ul. Obecní po ul. Podhůrská

Svitavská        

Šafaříkova, od Gočárovy třídy po Masarykovo nám.

Šantrochova        

Šemberova        

Šeříková        

Ševčíkova        

Šimkova, od ul. Buzulucká po ul. Pospíšilova

Šípková        

Široká         

Školní         

Školská        

Škroupova   

Šmeralova   

Šmilovského   

Špitálská   

Štechova   

Štefánikova, příjezdy do sídliště     

Štolbova        

Šumperská        

Švabinského

Tichá         

Točná         

Tomáškova        

Tomkova   

Topolová        

Tovární        

Trávní   

Truhlářská, mezi ul. Kyjevská a Na Zahrádkách

Trutnovská   

Třebechovická       

Třebízského    

Třešňová        

Turinského    

Tylovo nábř., od Pražského mostu ke gymnáziu

U Cihelny        

U Dřevony        

U Fotochemy   

U Háječku        

U Hřiště        

U Jednoty        

U Kavalíru, od ul. Hradební k Malšovickému  mostu

U Koruny   

U Koše        

U Kovárny        

U Křížku

U Kulturního domu        

U Labe   

U Lesíka        

U Melounky        

U Myslivny        

U Náhona

U Náhonu       

U Pastvišť        

U Plováren        

U Sokola        

U Soudu (část), od ul. Hradební po Kubištovy sady  

U Střelnice        

U Studánky        

U Trati        

U Zvoničky   

Uhelná        

Urxova        

Uzavřená        

Úzká   

V Domkách        

V Koutech vnitroblok                                                                                       

V Poli         

V Tůních        

Václavkova   

Vachkova        

Vavákova

Ve Svahu        

Věkošská        

Velehradská        

Velká (část), od křižovatky Piletická za křiž. s ul. Rusecká  

Vilová         

Viničná        

Višňová        

Víta Nejedlého, slepá část od ul. Švendova   

Voborníkova        

Vocelova   

Vrbová        

Vrchlického, od křižovatky s ul. Polákova po Gočárovu tř.   

Všehrdova   

Vydrova   

Východní        

Výrobní        

Vysocká        

Wintrova   

Za Hřbitovem        

Za Humny        

Za Kostelem        

Za Lípou        

Za Školou        

Za Zelárnou        

Zadní         

Zahrádkářská        

Zahradní        

Zahradnická        

Zákrejsova        

Zamenhofova   

Zámostí        

Zdeňka Wirtha       

Zeyerova    

Zieglerova   

Želivského    

Žitná

    

a dále veškeré bezejmenné místní komunikace na území statutárního města Hradec Králové.

      

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty