Prevence

Komise pro sociálně právní ochranu dětí + zajímavé odkazy a témata, týkající se prevence.

V rámci prevence je v působnosti odděl. SPOD MM HK zřízen zvláštní orgán obce s rozšířenou působností - Komise pro sociálně-právní ochranu dětí


Také zde naleznete zajímavé odkazy a témata, týkající se zejména prevence v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb (tyto zde budeme průběžně aktualizovat).

Statutární město Hradec Králové v roce 2009 založilo edici Radnice, v rámci níž vycházejí různé tematické publikace - zde naleznete publikace týkající se dětí, rodičů a sociálních služeb.

Alkohol, drogy, závislosti:

Drogy obecně - www.drogy-info.cz a www.drogy.cz

"Drogy, aneb - Rodiče, záleží Vám na zdraví vašich dětí?"

Laxus a Sananim - pomoc ohroženým drogami

Dětské a dorostové detoxikační centrum

Alkohol - www.respektuj18.cz

Cigarety - www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret

www.nekuratka.cz - prevence už od malička....

Azylová zařízení, domy na půl cesty a jiné:

Oblastní charita Hradec Králové

Dům na půl cesty SKP-CENTRUM, o. p. s. - Pardubice

Dům na půl cesty Hrochův Týnec

Dům na půl cesty Květná Zahrada - Polička

Organizace a sdružení pomáhající dětem a rodinám:

Dětské krizové centrum NOMIA - krizová intervence, sociálně právní poradenství, trestně právní poradenství, psychoterapeutické konzultace (individuální, párové, rodinné), asistovaný styk a doprovázení.

Manželská a rodinná poradna - bezplatné poradenství, podpora rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné, tíživé životní situaci. 

Občanské poradenské střediskourčeno lidem v náročné životní nebo sociální situaci, kteří nejsou schopni si pomoci vlastními silami. Poskytují pomoc v oblastech dluhové, rodinné, pracovní či bytové problematiky

Poradna pro lidi v tísni - pomoc lidem starším 18ti let v krizové situaci, akutní krize, dlouhodobě nepříznivá životní/sociální situace (např.: platební neschopnost, úmrtí blízké osoby a další osobní, vztahové a rodinné problémy) a obětem trestných činů.

Bezpečně na internetu, ochrana osobních údajů - leták (*.pdf)

Výživné v České republice: manuály – zákony, výpočet  - asistované výživné - leták

Právní pomoc nemajetným občanům  - zajišťuje Česká advokátní komora. Systém poskytování právní pomoci je koordinován z Brna, žadatelé musí vyplnit žádost a zaplatit poplatek ve výši 100 Kč.

Středisko výchovné péče Návrat - výchovné (rodinné) poradenství, krizová intervence, individuální a rodinná psychoterapie, psychologické vyšetření a diagnostika, kazuistické a metodické konzultace.

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - diagnostická a terapeutická činnost, odborné konzultace.

Problematika rodič § dítě = povinnosti a práva, aneb "Informační materiál pro rodiče"

Adresář školních metodiků prevence v členění po okresech a metodiků prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje + síť soc. služeb v kraji.

Poradenství a služby pro osoby se zdravotním postižením.

Aufori, o.p.s.

Salinger, z.s.

PROSTOR PRO o.p.s.

Školské poradenské pracoviště Mozaika

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole - metodika.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty